WYKŁAD

 

NAUKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

 

ŚW. ROBERT KARD. BELLARMIN SI

 

BISKUP I DOKTOR KOŚCIOŁA

 

––––––––

 

DODATEK TŁUMACZA

 

––––––

 

V.

 

LITANIA

 

O NAJŚWIĘTSZYM IMIENIU JEZUS

 

Kyrie elejson.

 

Chryste elejson.

 

Kyrie elejson.

 

Jezu, usłysz nas.

 

Jezu, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, jasności ojcowska, zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, blasku światła wiecznego, zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, królu chwały, zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, słońce sprawiedliwości, zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, Synu Maryi Panny, zmiłuj się nad nami.

 

Jezu najmilszy, zmiłuj się nad nami.

 

Jezu przedziwny, zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, Boże mocny, zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, ojcze przyszłego wieku, zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, wielkiej rady Zwiastunie, zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, najmożniejszy, zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, najcierpliwszy, zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, najposłuszniejszy, zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, cichy i pokornego serca, zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, miłośniku czystości, zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, miłośniku nasz, zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, Boże pokoju, zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, dawco żywota, zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, cnót przykładzie, zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, żarliwy dusz miłośniku, zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, Boże nasz, zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, ucieczko nasza, zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, Ojcze ubogich, zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, skarbie wiernych, zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, dobry pasterzu, zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, światłości prawdziwa, zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, mądrości przedwieczna, zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, dobroci nieskończona, zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, drogo i żywocie nasz, zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, wesele Aniołów, zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, królu Patriarchów, zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, mistrzu Apostołów, zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, nauczycielu Ewangelistów, zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, męstwo Męczenników, zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, światłości Wyznawców, zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, czystości Dziewic, zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, korono wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami.

 

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.

 

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

 

Od wszelkiego złego, wybaw nas, Jezu.

 

Od grzechu każdego, wybaw nas, Jezu.

 

Od gniewu Twego, wybaw nas, Jezu.

 

Od sideł szatańskich, wybaw nas, Jezu.

 

Od ducha nieczystości, wybaw nas, Jezu.

 

Od śmierci wiecznej, wybaw nas, Jezu.

 

Od zaniedbania natchnień Twoich, wybaw nas, Jezu.

 

Przez tajemnicę świętego wcielenia Twego, wybaw nas, Jezu.

 

Przez narodzenie Twoje, wybaw nas, Jezu.

 

Przez dziecięctwo Twoje, wybaw nas, Jezu.

 

Przez najświętsze życie Twoje, wybaw nas, Jezu.

 

Przez pracę Twoją, wybaw nas, Jezu.

 

Przez cierpienia i mękę Twoją, wybaw nas, Jezu.

 

Przez krzyż i opuszczenie Twoje, wybaw nas, Jezu.

 

Przez omdlenie Twoje, wybaw nas, Jezu.

 

Przez śmierć i pogrzeb Twój, wybaw nas, Jezu.

 

Przez zmartwychwstanie Twoje, wybaw nas, Jezu.

 

Przez wniebowstąpienie Twoje, wybaw nas, Jezu.

 

Przez Najświętszej Eucharystii ustanowienie Twoje, wybaw nas, Jezu.

 

Przez radości Twoje, wybaw nas, Jezu.

 

Przez chwałę Twoją, wybaw nas, Jezu.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Jezu.

 

Jezu, usłysz nas.

 

Jezu, wysłuchaj nas.

 

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: "Proście a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie a będzie wam otworzone" – błagamy Cię, daj nam proszącym Boskiej Twej miłości uczucie, abyśmy Cię całym sercem, ustami i uczynkami miłowali i w chwaleniu Ciebie nigdy nie ustawali.

 

Świętego imienia Twego bojaźnią oraz miłością ustawiczną racz nas obdarzyć, o Panie; ponieważ tych nigdy z opieki Twej nie wypuszczasz, których w gruntownej miłości Twojej utwierdzasz. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

7 lat odpustu; raz na miesiąc za codzienne odmawianie odpust zupełny.

 

 

 

KONIEC.

 

–––––––––––

 

 

Wykład Nauki Chrześcijańskiej, ułożony z rozkazu Klemensa VIII Papieża, przez kardynała Roberta Bellarmina. Na polski język przetłumaczony i w Propagandzie wydany, w Rzymie 1844. Ku większej chwale Bożej, i ku zbawieniu bliźnich przedrukowany, ss. 266-268.

 

Mszał Rzymski z dodaniem nabożeństw nieszpornych. O. G. Lefebvre, Benedyktyn. Przekład polski opracowali mnisi opactwa w Tyńcu. Opactwo ŚŚ. Piotra i Pawła w Tyńcu – Polska. Opactwo Św. Andrzeja, Bruges – Belgia [1956], ss. 1746-1749.

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXV, Kraków 2015

Powrót do spisu treści dzieła św. Roberta Bellarmina pt.

WYKŁAD NAUKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

(KATECHIZM WIĘKSZY)

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: