KATECHIZM MNIEJSZY

 

CZYLI

 

NAUKA CHRZEŚCIJAŃSKA

 

KRÓTKO ZEBRANA

 

(DO NAUCZENIA SIĘ NA PAMIĘĆ)

 

ŚW. ROBERT KARD. BELLARMIN SI

 

BISKUP I DOKTOR KOŚCIOŁA

 

––––––––

 

LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

 

(potwierdzona przez Sykstusa V w 1587)

 

Kyrie elejson,

 

Chryste elejson,

 

Kyrie elejson.

 

Chryste usłysz nas.

 

Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

 

Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.

 

Święta Panno nad pannami, módl się za nami.

 

Matko Chrystusowa, módl się za nami.

 

Matko łaski Bożej, módl się za nami.

 

Matko najczystsza, módl się za nami.

 

Matko najśliczniejsza, módl się za nami.

 

Matko niepokalana, módl się za nami.

 

Matko nienaruszona, módl się za nami.

 

Matko najmilsza, módl się za nami.

 

Matko przedziwna, módl się za nami.

 

Matko dobrej Rady, módl się za nami.

 

Matko Stworzyciela, módl się za nami.

 

Matko Odkupiciela, módl się za nami.

 

Panno roztropna, módl się za nami.

 

Panno czcigodna, módl się za nami.

 

Panno chwalebna, módl się za nami.

 

Panno można, módl się za nami.

 

Panno łaskawa, módl się za nami.

 

Panno wierna, módl się za nami.

 

Zwierciadło Sprawiedliwości, módl się za nami.

 

Stolico mądrości, módl się za nami.

 

Przyczyno naszej radości, módl się za nami.

 

Naczynie duchowne, módl się za nami.

 

Naczynie poważne, módl się za nami.

 

Naczynie osobliwe nabożeństwa, módl się za nami.

 

Różo duchowna, módl się za nami.

 

Wieżo Dawidowa, módl się za nami.

 

Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami.

 

Domie złoty, módl się za nami.

 

Arko przymierza, módl się za nami.

 

Bramo Niebieska, módl się za nami.

 

Gwiazdo zaranna, módl się za nami.

 

Uzdrowienie chorych, módl się za nami.

 

Ucieczko grzesznych, módl się za nami.

 

Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.

 

Wspomożenie wiernych, módl się za nami.

 

Królowo Aniołów, módl się za nami.

 

Królowo Patriarchów, módl się za nami.

 

Królowo Proroków, módl się za nami.

 

Królowo Apostołów, módl się za nami.

 

Królowo Męczenników, módl się za nami.

 

Królowo Wyznawców, módl się za nami.

 

Królowo Panieńska, módl się za nami.

 

Królowo Wszystkich Świętych, módl się za nami.

 

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.

 

Królowo wniebowzięta, módl się za nami.

 

Królowo Różańca świętego, módl się za nami.

 

Królowo pokoju, módl się za nami.

 

Królowo Polski, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

V. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

 

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się. Daj nam, sługom Twoim, prosimy Panie Boże, cieszyć się ustawicznie zdrowiem duszy i ciała, a za chwalebną przyczyną błogosławionej Maryi zawsze Dziewicy, niechaj od doczesnych utrapień wolni będziemy i wiekuistego dostąpimy wesela. Przez Chrystusa Pana naszego. R. Amen.

 

7 lat odpustu.

 

–––––––––––

 

 

Katechizm mniejszy czyli Nauka Chrześcijańska krótko zebrana i ułożona z rozkazu Klemensa VIII Papieża przez Kardynała Roberta Bellarmina, a z rozkazu Grzegorza XVI Papieża na polski język przetłumaczona przez Księdza ***. Nowe Wydanie. Podług wydania Propagandy w Rzymie. Berlin. W księgarni B. Behra. [1858], s. 35.

 

Mszał Rzymski z dodaniem nabożeństw nieszpornych. O. G. Lefebvre, Benedyktyn. Przekład polski opracowali mnisi opactwa w Tyńcu. Opactwo ŚŚ. Piotra i Pawła w Tyńcu – Polska. Opactwo Św. Andrzeja, Bruges – Belgia [1956], ss. 1760-1762.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMIX, Kraków 2009

Powrót do spisu treści dzieła pt.
Katechizm mniejszy
św. Roberta Bellarmina

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: