PSALMY DAWIDA

 

NA JĘZYK POLSKI WIERSZEM PRZEŁOŻONE

 

PRZEZ

 

KS. KAZIMIERZA BUCZKOWSKIEGO

 

PROBOSZCZA W GÓRZE ROPCZYCKIEJ

 

––––––––

 

PSALM XX.

 

(u Żydów 21).

 

Domine, in virtute tua.

 

Panie, w Twej mocy król się rozweseli,

A ze zbawienia, którem go obdzieli

Łaskawość Twoja, będzie się radował;

Boś Ty mu, Panie, wszystko to zgotował,

O co Cię prosił, czego sobie życzył.

Tyś go, o Panie, łaską Twą zaszczycił,

Błogosławieństw Twych słodkości nań zlałeś,

Koronę drogą na głowę mu wdziałeś.

Prosił Cię, abyś życie mu przedłużył;

Tyś się mu wiecznym żywotem przysłużył.

Chwałą go wielką, Panie, otoczyłeś,

Ozdobę wielką na niego włożyłeś.

Błogosławiony na wiek wieków będzie,

Na Twej prawicy w radości zasiędzie.

Bo król nadzieję swoją czerpie z Pana;

Ta mu nie będzie nigdy odebrana.

Lecz tych, którzy Cię w nienawiści mają,

Niechaj Twe ręce karzące pojmają,

Niechaj ich wrzucą w gniewie w piec ognisty;

Tam niech ich pożre ogień płomienisty.

Wytracisz synów ich z oblicza ziemi,

A ich potomstwo zaginie wraz z nimi;

Albowiem przeciw Tobie powstawali,

Słowy marnemi Tobie urągali.

Przeto ich szyki w rozsypkę obrócisz,

A niedobitki strzałami obrzucisz.

Podnieś się, Panie, i pokaż moc Twoją;

A ja Cię wielbić będę pieśnią moją.

 

Wyjaśnienie. W poprzedzającym psalmie modli się lud Izraelski za swego króla, prosząc Boga o zwycięstwo dla niego, w tym zaś psalmie składa dzięki Panu Bogu za błogosławieństwa jemu udzielone i w końcu prosi Pana, aby i resztę nieprzyjaciół, pogan, którzy Boga w nienawiści mają, wytracił, i ludowi swojemu dał zwycięstwo nad nimi.

 

–––––––––––

 

 

Psalmy Dawida na język polski wierszem przełożone przez Ks. Kazimirza Buczkowskiego PROBOSZCZA W GÓRZE ROPCZYCKIEJ. W Krakowie 1884, ss. 48-49.


© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Kraków 2008

Powrót do spisu treści dzieła ks.  Kazimierza Buczkowskiego  pt.
Psalmy Dawida
na język polski wierszem przełożone

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: