ENCYKLIKA

 

MYSTICI CORPORIS CHRISTI

 

O MISTYCZNYM CIELE CHRYSTUSA

 

PAPIEŻ PIUS XII

 

––––––––––

 

 

Encyklika Mystici Corporis Christi. O Mistycznym Ciele Chrystusa. (djvu, 11.3 Mb)

 

 Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb)

 

 

–––––––––––

 

 

Mystici Corporis Christi. Encyklika Ojca Św. Piusa XII o Mistycznym Ciele Chrystusa. Kraków 1944. WYDAWNICTWO "GŁOSU KARMELU", str. XIV+95. (Tłumaczył ks. Aleksander Żychliński). (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Tekst oryginalny encykliki: Pius PP. XII, Litterae encyclicae Mystici Corporis Christi. 2) Papież Pius XI, Encyklika Mortalium animos. O popieraniu prawdziwej jedności religii. 3) Akta i dekrety świętego powszechnego Soboru Watykańskiego (1870), Pierwszy projekt Konstytucji dogmatycznej o Kościele Chrystusowym przedłożony Ojcom do rozpatrzenia. 4) Św. Cyprian Biskup Kartagiński, O jedności Kościoła katolickiego. 5) Ks. Piotr Skarga SI, O jedności Kościoła Bożego pod jednym pasterzem i o greckim i ruskim od tej jedności odstąpieniu, oraz Synod Brzeski i Obrona Synodu Brzeskiego. (Przyp. red. Ultra montes).

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMX, Kraków 2010

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: