KATECHIZM MNIEJSZY

 

CZYLI

 

NAUKA CHRZEŚCIJAŃSKA

 

KRÓTKO ZEBRANA

 

ŚW. ROBERT KARD. BELLARMIN SI

 

BISKUP I DOKTOR KOŚCIOŁA

 

––––––––

 

MODLITWA PRZED NAUKĄ

 

W Imię Ojca † i Syna † i Ducha Świętego † Amen.

 

Wszystkie sprawy nasze, prosimy Cię Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza, zawsze się od Ciebie poczynała, i w Tobie kończyła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

W Imię Ojca † i Syna † i Ducha Świętego † Amen.

 

 

–––––––

 

 

MODLITWA PO NAUCE

 

W Imię Ojca † i Syna † i Ducha Świętego † Amen.

 

Dzięki Ci składamy, Wszechmogący Boże, za wszystkie dobrodziejstwa Twoje. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

W Imię Ojca † i Syna † i Ducha Świętego † Amen.

 

–––––––––––

 

 

Katechizm mniejszy czyli Nauka Chrześcijańska krótko zebrana i ułożona z rozkazu Klemensa VIII Papieża przez Kardynała Roberta Bellarmina, a z rozkazu Grzegorza XVI Papieża na polski język przetłumaczona przez Księdza ***. Nowe Wydanie. Podług wydania Propagandy w Rzymie. Berlin. W księgarni B. Behra. [1858], s. 6.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMIX, Kraków 2009

Powrót do spisu treści dzieła pt.
Katechizm mniejszy
św. Roberta Bellarmina

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: