RÓŻANIEC

 

NAJŚWIĘTSZEJ PANNY MARYI

 

Historia – Ustawodawstwo – Praktyki pobożne

 

Praktyczny podręcznik nader użyteczny dla dyrektorów Bractw

jak również członków Różańca Świętego

 

O. LUDWIK FANFANI OP

 

––––––––––

 

NA JĘZYK POLSKI PRZEŁOŻYŁ:

 

O. GUNDYSŁAW FR. JUNIK OP

 

––––––––

 

 

Różaniec Najświętszej Panny Maryi. Historia – Ustawodawstwo – Praktyki pobożne. (djvu, 34.5 Mb)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb) 

 

–––––––––––

 

 

O. Ludwik Fanfani Z. K., Różaniec N. Panny Marji. Historia – Ustawodawstwo – Praktyki pobożne. Praktyczny podręcznik nader użyteczny dla dyrektorów Bractw jak również członków Różańca Świętego. Na język polski przełożył: O. Gundysław Fr. Junik Z. K., Lwów 1935. WYDAWNICTWO OO. DOMINIKANÓW, str. 355. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) O. Ludwik Fanfani OP, a) De Rosario Beatae Mariae Virginis. b) Różaniec Najświętszej Panny Maryi. O odmawianiu Różańca św. c) De Rosario Beatae Mariae Virginis. De Rosarii recitatione.

 

2) Ks. Marian Nassalski, a) Różaniec. Przyczynek do jego historii i znaczenia. b) Matka Boża Dobrej Rady.

 

3) Bp Karol Ludwik Gay, Sufragan Diecezji Poitiers, Wykład tajemnic Różańca świętego.

 

4) Sac. Paulus Maria Quarti, Tractatus in laudem Sacratissimi Rosarii.

 

5) Św. Alfons Liguori, Biskup i Doktor Kościoła, a) Uwielbienia Maryi (De Mariae gloriis). b) Nauka o Różańcu świętym. c) O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy.

 

6) "Róża Duchowna", Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

7) Johann Peter Silbert, a) Żywot Najświętszej Maryi Panny Bogarodzicy. b) Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Bożego.

 

8) Ojciec Prokop, Kapucyn, Żywot Matki Bożej.

 

9) P. Armandus Plessis SMM, Manuale Mariologiae Dogmaticae.

 

10) Ks. Jakub Górka, Cześć Maryi. O pobudkach i środkach nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny.

 

11) Ks. Franciszek Proschwitzer, Matka Boska w roku kościelnym. Nabożeństwo majowe w 32 rozmyślaniach.

 

12Officium parvum Beatae Mariae Virginis. Małe oficjum ku czci Najświętszej Maryi Panny (pacierze). Według brewiarza rzymskiego w tekstach łacińskim i polskim. Wstęp i objaśnienia napisał Br. D. K. III Zakonu św. O. Dominika. Oficjum z zmarłych. Officium defunctorum. Dodatek: Msza święta, litanie i różne nabożeństwa.

 

(Przyp. od red. Ultra montes).

 

O. Ludwik Fanfani Z. K., Różaniec N. Panny Marji. Historia – Ustawodawstwo – Praktyki pobożne. Lwów 1935.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXVII, Kraków 2017

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: