HISTORIA POWSZECHNA

 

Ruch husycki. – Sobory Konstancjański i Bazylejski. – Cesarz Zygmunt (*)

 

F. J. HOLZWARTH

 

 

SPIS TREŚCI

 

Jan Hus. – Czechy na schyłku wieku XIV. Konrad Waldhauser; Milicz z Kromieryża; Maciej z Janowa; Tomasz ze Szczytnego; żywot Husa; ustąpienie Niemców z uniwersytetu praskiego; zawichrzenia religijne w Pradze; doktryny religijne Husa

 

Sobór w Konstancji. – Postawa soboru wobec papieża Jana XXIII; "narody" na soborze; depozycja Jana XXIII; abdykacja Grzegorza XII; detronizacja Benedykta XIII

 

Hus i Hieronim z Pragi przed Soborem Konstancjańskim. Elekcja papieża Marcina V. – Proces wytoczony Husowi; Jakub ze Strzybra; utrakwiści; potępienie i śmierć Jana Husa; wyrok soboru na Hieronima z Pragi; sprawa reformy kościelnej; papież Marcin V (Otto Colonna)

 

Wojny husyckie. – Mikołaj z Husińca i Jan Żyżka; stronnictwa czeskie; tabory husyckie; dwie pierwsze krucjaty przeciwko husytom; Zygmunt Korybut; śmierć Żyżki; trzecia i czwarta krucjata do Czech

 

Sobór Bazylejski. – Sobór w Pawii i Sienie; papież Eugeniusz IV; otwarcie soboru w Bazylei; antypapieska postawa soboru; poselstwo husyckie w Bazylei; Kompaktaty praskie; taboryci i sieroty; cesarz Zygmunt w Pradze; zgon Zygmunta

 

–––––––––––

 

 

HISTORIA POWSZECHNA PRZEZ F. J. HOLZWARTHA. PRZEKŁAD POLSKI, LICZNYMI UZUPEŁNIENIAMI ROZSZERZONY. TOM V. WIEKI ŚREDNIE. CZĘŚĆ TRZECIA. WIEKI XIV i XV i Czasy przejścia od Wieków Średnich do dziejów nowożytnych. Nakładem Przeglądu Katolickiego. Warszawa 1883, ss. 271-314.

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 

Przypisy:

(*) Palacky, Gesch. v. Böhmen; – Höfler, Mag. Johann Hus u. der Abzug der Deutschen von Prag; – Helfert, Hus u. Hieronymus; – Nowotny, Joh. Hus Predigten; – Wessenberg, Die grossen Kirchenversammlungen des XV u. XVI Jahrh.; – Hefele, Conciliengeschichte; – Hergenröther, Allgemeine Kirchengeschichte; – Schwab, Joh. Gerson.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMVII, Kraków 2007

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: