INTRODUCTIO

 

IN

 

S. THEOLOGIAM DOGMATICAM

 

AD MENTEM

 

D. THOMAE AQUINATIS

 

P. CONSTANTINUS DE SCHAEZLER SI

 

–––––––––

 

Index

 

––––––

 

Praefatio

 

Caput I.

 

De natura theologiae

 

Articulus primus. Notio theologiae generatim adumbratur

 

Articulus secundus. De lumine theologiae proprio

 

Articulus tertius. De reliquis proprietatibus theologiae

 

Corollarium. Ad rationem theologiae non sufficit, principia ejus fide humana suscipere

 

Consideratio

 

Caput II.

 

De necessitate theologiae

 

Articulus primus. Cur theologia necessaria sit ad humanam salutem?

 

Articulus secundus. Speciatim de necessitate magisterii theologiae ad rectam philosophiae tractationem

 

§. 1. Magisterium theologiae supra philosophiam convenientissimum est spectato medio cognitionis philosophiae proprio

 

§. 2. Philosophia item spectato objecto ejus, accomodatissime subjicitur magisterio theologiae

 

§. 3. Denique necessarium magisterium theologiae supra philosophiam sequitur generatim e necessitate revelationis ad cognitionem Dei

 

Corollarium. S. Thomas docens necessitatem divinae revelationis etiam ad cognitionem veritatum naturalium, longe alienus est a mente Traditionalismi, imo primarium ejus principium diserte explodit

 

Consideratio

 

Caput III.

 

De fontibus theologiae

 

Articulus primus. Definitio loci theologici

 

Articulus secundus. Loci theologici singillatim recensentur, eorumque ordo statuitur

 

Sectio prima.

 

De locis theologicis primi ordinis, id est de fontibus divinis theologiae, deque regula ejus infallibili

 

Quaestio prima.

 

De Verbo Dei Scripto

 

Articulus primus. De essentia sacrae Scripturae

 

Articulus secundus. De causa sacrae Scripturae

 

Propositio prima. Sacra Scriptura Deum auctorem habet

 

Propositio secunda. Divina inspiratio ad singulas partes sacrarum Litterarum protenditur

 

Propositio tertia. Divinam inspirationem sacrarum Litterarum ita intelligimus, ut putemus ab ea procedere etiam ipsam compositionem sacri textus

 

§. 1. Sententia S. Thomae de efficacia divinae inspirationis

 

§. 2. Doctrina S. Thomae est doctrina Patrum

 

§. 3. De multiplici sensu sacrae Scripturae sub eadem littera

 

§. 4. De controversia, utrum sacra Scriptura dicenda sit divinitus inspirata solum quoad res sententiasque, an etiam quoad singula verba

 

Articulus tertius. De criterio sacrae Scripturae

 

Propositio prima. Solius Ecclesiae est determinare, quinam libri pro canonicis seu inspiratis sint habendi

 

Propositio secunda. Ecclesia divinum testimonium de inspiratione sacrae Scripturae accipit ex traditione

 

§. 1. Scopus generalis Tridentini decreti de canonicis Scripturis

 

§. 2. De auctoritate Vulgatae

 

Consideratio

 

Quaestio secunda.

 

De Verbo Dei Tradito

 

Articulus primus. De essentia traditionis

 

Propositio prima. Traditio apostolica recte adnumeratur fontibus theologiae

 

Propositio secunda. Traditio non est regula proxima fidei, sed remota tantum

 

Articulus secundus. De criteriis traditionis

 

Propositio prima. Consensus universalis non est criterium traditionis

 

Propositio secunda. Criterium traditionis longe tutissimum est sensus Ecclesiae

 

Propositio tertia. Haec Ecclesiae auctoritas semper subintelligitur, si qua alia perhibentur criteria traditionis

 

Articulus tertius. De explicatione apostolicae doctrinae temporis decursu

 

Propositio prima. Explicatio doctrinae traditae non est permutatio ejus, sed magis explicita declaratio veritatum in eadem contentarum, procedens ab authentico Ecclesiae magisterio

 

Propositio secunda. Principium primario efficiens explicationem doctrinae traditae est ipse Spiritus Sanctus, non per novam revelationem, sed per novam illustrationem revelationis inde ab initio consummatae

 

Consideratio

 

Quaestio tertia.

 

De infallibili Ecclesiae magisterio

 

Articulus primus. De essentia magisterii Ecclesiae

 

Articulus secundus. De infallibili Ecclesiae magisterio spectato in subjecto ejus

 

Propositio prima. Infallibile magisterium divinitus institutum ad Ecclesiam in veritate conservandam, pertinet ad caput ejus, Pontificem Romanum. A Summo Pontifice derivatur in corpus Episcoporum, quatenus cum Papa conjunctum influxu ejus movetur

 

Propositio secunda. Infallibilitate Papali praeclare confirmatur principium, quod in magisterio Ecclesiae prima veritas explicat seipsam

 

Propositio tertia. Etiam sensus fidelium certum argumentum theologo praebet, cum iste, prout ab Ecclesiae magisterio cognoscitur et toleratur, medium sit, quo hujus magisterii doctrina ab ipso agnoscatur. Prius igitur ponderandus est, utrum reapse e divina veritate procedat, an humanis artificiis sit conflatus

 

Articulus tertius. De objecto magisterii Ecclesiae (novitas)

 

Consideratio

 

Sectio secunda.

 

De locis propriis quidem theologiae, sed probabilibus tantum

 

Articulus primus. De auctoritate SS. Patrum

 

Propositio prima. In rebus ad objectum revelationis non spectantibus sententia Patrum non praebet argumentum infallibile

 

Propositio secunda. Patres seorsim seu distributive sumpti, etiam quando tractant de doctrina fidei, non habent auctoritatem irrefragabilem, habent tamen sumpti collective

 

Propositio tertia. Speciali approbatione Ecclesiae doctrina Patris alicujus majorem prae caeteris auctoritatem nanciscitur, velut doctrina S. Augustini in materia de gratia

 

Propositio quarta. Doctrina Augustini quatenus spectat ad tuendam veritatem fidei, simpliciter sequenda est, etiamsi non fuerit ab Ecclesia definita

 

Articulus secundus. De auctoritate Theologorum

 

Articulus tertius. Speciatim de auctoritate S. Thomae

 

Propositio prima. Ecclesia doctrinam S. Thomae specialiter approbavit, enixe commendans consilium eorum, qui fideliter eam sequuntur

 

Propositio secunda. Ex approbatione Ecclesiae, quam doctrina S. Thomae consecuta est, infertur 1) negative, nihil in ea quod ad substantialia ejus pertinet, reperiri, quod defendi non possit; 2) positive, eam aliorum Doctorum placitis esse praeferendam

 

Propositio tertia. Ad discipulatum S. Thomae definiente Summo Pontifice Urbano V. haec duo requiruntur: ut doctrinam ejus et fideliter sequamur, et totis viribus studeamus ampliare. Genuinus ergo S. Thomae discipulus partim discernitur e modo, quo afficitur erga S. Doctorem, ejusque doctrinam pertractat, partim e consensione cum antiquis ejus expositoribus, praesertim discipulatum S. Thomae ex instituto professis, quando inter se conveniunt

 

Propositio quarta. Doctrina S. Thomae specialiter contra modernos errores quamplurimum valet

 

Consideratio

 

Sectio tertia.

 

De locis theologiae non propriis, sed adscriptitiis, id est de argumentis a theologo probabiliter desumptis e philosophia, aliisque scientiis naturalibus

 

Articulus unicus. Usus rationis in theologia

 

Caput IV.

 

De systemate theologiae

 

Prima Pars Summae Theologicae D. Thomae

 

De Deo Uno

 

De Divina Trinitate

 

De Deo Creatore

 

De Angelis

 

De opificio sex dierum

 

De homine

 

De gubernatione mundi

 

Consideratio

 

Prima Secundae

 

De voluntario et involuntario

 

De bonitate et malitia humanorum actuum

 

De virtutibus

 

De peccatis

 

De legibus

 

De gratia

 

Consideratio

 

Secunda Secundae

 

Consideratio

 

Tertia Pars

 

De Incarnatione

 

De Sacramentis

 

Consideratio

 

Caput V.

 

De commercio theologiae cum pietate

 

Articulus primus. Quantum valeat methodus S. Thomae ad fovendam pietatem

 

Articulus secundus. De perfectione vitae spiritualis

 

I. De principio spiritualis perfectionis

 

§. 1. Perfectio spiritualis consistit in unione cum Deo

 

§. 2. In vita spirituali gloria Dei singulariter relucet

 

§. 3. Spiritu vivere, est agi a Spiritu Sancto

 

§. 4. De magisterio interiore primae veritatis

 

II. De actibus perfectionis spiritualis

 

§. 5. De testimonio bonae conscientiae

 

§. 6. De recta intentione

 

§. 7. De observantia interiore, quae exterioris est anima

 

§. 8. De obedientia

 

§. 9. De oratione

 

Consideratio

 

Caput VI.

 

De historia theologiae

 

§. 1. Philosophia historiae ad mentem S. Thomae

 

§. 2. Speciatim de historia theologiae

 

§. 3. Externa quaedam causarum momenta, quorum ratio est habenda in historia theologiae

 

§. 4. Historia theologiae spectata prae principio ejus interiore

 

§. 5. De triplici functione theologiae, ac de historia ejus in tres periodos divisa

 

–––––––––––

 

 

Constantini dynastae de Schaezler, Pontificalis Aulae Praesulis, in Urbe S. R. et U. Inquisitionis, necnon S. Congreg. negot. extraordin. Consultoris, Utriusque Signaturae Referendarii etc. etc. Introductio in S. Theologiam Dogmaticam ad mentem D. Thomae Aquinatis. Opus posthumum, editum cura et studio Fr. Thomae Esser Ord. Praed., S. Theologiae Doctoris. Ratisbonae. Typis et Sumptibus Georgii Josephi Manz. 1882, pag. XXXII+401.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Approbationes.

 

Nos infrascripti jussu Adm. Rev. Patris Provincialis Prov. Imperii majori qua potuimus diligentia et attentione perlegimus opus cui titulus: "Constantini de Schaezler Introductio in S. Theologiam Dogmaticam ad mentem S. Thomae, edita per Fr. Thomam Esser Ord. Praed.", in eoque non modo nihil contra fidem, aut bonos mores, sed etiam germanam D. Thomae doctrinam dilucide explanatam deprehendimus. Quapropter opus praedictum quod typis mandetur dignum censemus.

 

Viennae, die 10. Junii 1882.

 

Fr. Raymundus Hecking Ord. Praed.,

S. Theologiae Lector.

 

Fr. Gundisalvus Feldner Ord. Praed.,

S. Theologiae Lector.

 

 

Nos Fr. Andreas Frühwirth, S. Theologiae Lector et Provinciae Imperii Prior Provincialis, opus cui titulus est: "Constantini de Schaezler Introductio", a duobus Theologis Ordinis Nostri revisum et approbatum, harum serie, nostrique officii auctoritate, servatis de jure servandis, imprimi permittimus.

 

Datum in Conventu nostro Viennensi ad S. Mariam Rotundam

die 15. Junii 1882.

 

(L. S.)

Reg. Nr. 102.

Fr. Andreas Frühwirth,

Prior Provincialis Prov. Imp.

 

 

Imprimatur.

 

Ratisbonae, die 9. Julii 1882.

 

† Ignatius,

Episcopus.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMIX, Kraków 2009

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: