JEZUS CHRYSTUS

 

W ŚWIETLE EWANGELII

 

KS. DR EDWARD GÓRSKI

 

PROFESOR SEMINARIUM DUCHOWNEGO W SANDOMIERZU

 

––––––––

 

 

Jezus Chrystus w świetle Ewangelii (djvu, 62.2 Mb)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb)  

 

–––––––––––

 

 

Ks. Dr. Edward Górski, Jezus Chrystus w świetle Ewangelii. Sandomierz. Składy Główne: Gebethner i Wolff Warszawa-Łódź-Lublin; Gebethner i S-ka w Krakowie; Pp. Chodakowskie w Sandomierzu. 1918, str. XII+470+[II] wraz z mapą Palestyny za czasów Chrystusa Pana. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Edward Górski, a) Księga Psalmów. Tekst i komentarz. b) Listy świętego Pawła. c) Święcenia niższe i wyższe. Studium liturgiczno-historyczne.

 

2) Ks. Jakub Wujek SI, Pismo Święte Nowego Testamentu. (Przekład zatwierdzony przez Stolicę Apostolską).

 

3) Ks. Franciszek de Ligny SI, Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa z czterech Ewangelistów zebrany i ułożony, potrzebnym wykładem powiązany, a uwagami objaśniony; tudzież Dzieje Apostolskie.

 

4) P. Joannes Baptista Lohmann SI, P. Victor Cathrein SI, Vita Domini Nostri Jesu Christi e quatuor Evangeliis ipsis ss. librorum verbis concinnata.

 

5) F. J. Holzwarth, Historia powszechna. a) Jezus Chrystus, Zbawiciel świata. b) Odrodzenie ludzkości.

 

6) Św. Bonawentura Biskup, Doktor Kościoła, Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa w pobożnych rozmyślaniach zawarty (Meditationes Vitae Christi).

 

7) Bp Ludwik Abelly, Nowy rok Jezusowy. Rozmyślania o głównych prawdach zawartych w Ewangelii Świętej, rozłożone na wszystkie dni roku według liturgii Kościoła.

 

8) O. Leon Pyżalski CSsR, Droga dziecięctwa duchownego. Rozmyślania na wszystkie dni roku.

 

9) Ks. R. G. Clarke SI, Rozmyślania o życiu i nauce Pana Jezusa.

 

10) O. Brunon Vercruysse SI, Przewodnik prawdziwej pobożności czyli nowe praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku o życiu Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

 

11) O. Mikołaj Avancini SI, Rok Chrystusowy. Rozmyślania o życiu i nauce Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

 

12) O. Guillaume Stanyhurst SI, Boga nieśmiertelnego w śmiertelnej ludzkiej naturze cierpiącego święta historia, wyjątkami nauki obyczajowej z Pisma św. i Ojców Kościoła objaśniona, dla użytku chrześcijan prawowiernych.

 

13) Ks. Józef Stagraczyński, Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

 

14) Ks. Dr I. Schuster. Ks. Gustaw Mey, Historia biblijna dla katolickich szkół.

 

15) O. J. Petitdidier SI, Ćwiczenia duchowne według normy św. Ignacego Loyoli.

 

16) Tomasz a Kempis, De imitatione Christi. O naśladowaniu Jezusa Chrystusa.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXV, Kraków 2015

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: