KATECHIZM RZYMSKI

 

WEDŁUG UCHWAŁY

 

ŚW. SOBORU TRYDENCKIEGO

 

DLA PLEBANÓW UŁOŻONY

 

Z ROZKAZU PIUSA V. PAPIEŻA

 

WYDANY

 

I OD KLEMENSA XIII. SZCZEGÓLNIEJ

 

ZALECONY

 

––––––––––

 

Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego. T. I-III. (djvu, 86.3 Mb)

 

Tom I. O Wierze. (djvu, 3.4 Mb)

 

Tom II. O Sakramentach. (djvu, 4.9 Mb)

 

Tom III. O dziesięciu przykazaniach Bożych, – O Modlitwie Pańskiej, – i dwa dodatki. (djvu, 7.3 Mb)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb)

 

–––––––––––

 

Katechizm Rzymski, według uchwały Ś. Soboru Trydentskiego dla Plebanów ułożony, z rozkazu najprzód Piusa V., potem Klemensa XIII. po łacinie wydany, na polski język w lat cztery po Soborze przez Imci księdza Walentego Kuczborskiego, Archidiakona Pomorskiego przetłómaczony; teraz zaś z małemi poprawkami i z niektóremi dodatkami przedrukowany. T. I-III. Nakładem P. T. Prenumeratorów. Jasło, CZCIONKAMI DRUKARNI L. D. STŒGERA. 1866, str. XVI+612+VIII+XXXII. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. a) Kolejne wydanie tego samego przekładu: Katechizm Rzymski, według uchwały Św. Soboru Trydenckiego dla Plebanów ułożony, z rozkazu najprzód Piusa V., potem Klemensa XIII. po łacinie wydany, na polski język w lat cztery po Soborze przetłómaczony przez Imci księdza Walentego Kuczborskiego, Archidiakona Pomorskiego, teraz zaś ze zmianą tekstów Pisma św. według tłóm. X. Wujka i zastąpieniem wyrazów zastarzałych nowszymi przedrukowany i kilkoma dodatkami pomnożony powtórnie wydany przez Ks. Józefa Krukowskiego Dra. Ś. T. i profesora przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Nakładem Autora. Kraków. W DRUKARNI WŁ. L. ANCZYCA I SPÓŁKI. 1880.

 

b) Inne tłumaczenie (tekst miejscami skrócony) sporządzone z polecenia prymasa Stanisława Karnkowskiego w 1603 r.: Katechizm Rzymski, z wyroku Śgo Soboru Trydentckiego ułożony, z rozkazu Piusa V. Papieża wydany, i od Klemensa XIII. szczególniej zalecony. T. I-III. W Warszawie, NAKŁADEM WYDAWCY, W DRUKARNI KOMMISSYI RZĄD. W. R. i O. P. 1827.

 

c) Wydania łacińskie:

 

Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad parochos, Pii V. et Clementis XIII. Pont. Max. jussu editus. Ad editionem Romae A. D. MDCCCXLV. publici juris factam accuratissime expressus. CUM PERMISSU REVERENDISSIMI ORDINARIATUS ARCHIEPISCOPALIS BAMBERGENSIS. Editio stereotypa. (IVª). Ratisbonae. INSTIT. LIBRAR. PRIDEM G. J. MANZ. 1887.

 

Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad parochos, Pii V. Pontificis Max. et deinde Clementis XIII. iussu editus. Nunc ad fidem Manutiani textus et optimorum exemplarium iteratis curis castigate impressus. Editio stereotypa. Taurini-Romae. Domus Editorialis MARIETTI anno 1820 condita, nunc MARII E. MARIETTI Sanctae Sedis Apostolicae et S. RR. Cong. necnon Archiep. Taurinensis Typographi. MCMXXX (1930).

 

Catechismus Romanus ex decreto Concilii Tridentini ad parochos, Pii V. Pontificis Maximi jussu editus. Textus cum pluribus antiquissimis recensionibus et ipsa principe Manutiana collati atque recogniti: Editio quarta. Permissu Superiorum. Ratisbonae, Romae, Neo Eboraci et Cincinnati. SUMPTIBUS ET TYPIS FRIDERICI PUSTET, S. SEDIS APOST. ET SACR. RIT. CONGR. TYPOGR. MDCCCCVII (1907).

 

(Przyp. od red. Ultra montes).

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMIX, Kraków 2009

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: