KOŚCIÓŁ KATOLICKI

 

KS. KAZIMIERZ BISZTYGA SI

 

––––––––

 

WSTĘP

 

Nie było wieku, czy czasu, w którym by Kościół katolicki nie był zwalczany i prześladowany. Prześladowania Kościoła były różne, ale nie ustawały nigdy, bo na Kościele spełnić się muszą prorocze słowa przepowiedzi Chrystusa: "Jako mnie prześladowali, tak i was prześladować będą". Prześladowań też jako takich Kościół się nigdy nie lękał, z nich bowiem wychodziło miliony milionów męczenników, co krew i życie za wiarę oddawali i tysiące tysięcy bohaterskich dusz chrześcijańskich, co na wszystkie pociski i oszczerstwa na Kościół rzucane mieli tylko jedną odpowiedź: "Wierzę w Kościół, Kościół katolicki".

 

W walce jednak toczonej z Kościołem katolickim znaleźli się niestety i tacy, co fałszywą nauką wrogów uwiedzeni i zbałamuceni od Kościoła katolickiego odpadali i różnych heretyckich i sekciarskich kościołów stali się wyznawcami. Tak było dawniej, tak jest i dzisiaj. Może nigdy wrogowie wiary Chrystusa i Jego Królestwa na ziemi z taką zajadliwością i zaciekłością nie występowali przeciw Kościołowi świętemu, jak w czasach obecnych. I dlatego my wszyscy katolicy, wierni dotąd Kościołowi katolickiemu, musimy się mieć na baczności i czujności, by się nie dać uwikłać w szpony tej iście szatańskiej i piekielnej roboty przeciw Kościołowi katolickiemu podjętej: Heretycka i sekciarska propaganda zbiera niestety i u nas w Polsce obfite plony. Nie licząc starych heretyków prawosławnych i luterskich, sekciarska wiara w Polsce liczy dziś 19 sekt i z jakie pół miliona odpadłych i odszczepionych od Matki, Kościoła katolickiego. Bądź co bądź jest to zjawisko smutne i bolesne zwłaszcza że ci, co zmieniają wiarę katolicką na sekciarską to przeważnie nasz lud prosty, co przez tyle wieków sercem i duszą trzymał się wiary i Kościoła katolickiego. Jeśli zatem kiedy, to dziś i wzorem i słowem musimy nasz lud uświadamiać we wierze i wyrobić w ludzie naszym to silne przekonanie, że tylko Kościół katolicki jest jedynie Kościołem prawdziwym, Kościołem przez Chrystusa zbudowanym. Zdając sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie grozi ludowi ze strony naganiaczy sekciarskich, już nie jeden, ale kilka "Głosów katolickich" poświęciliśmy tej sprawie.

 

Obecnie wydajemy osobną większą broszurę, w której pisane dotąd "Głosy o Kościele" w jedną całość złożymy.

 

Cieszyć się będziemy, gdy książeczka nasza o "Kościele" znajdzie jak najliczniejszych Czytelników i ożywi w ludzie naszym jak najżywsze przywiązanie i miłość do jedynie zbawczego i prawdziwego Kościoła, jakim jest jeden święty, apostolski nasz Kościół katolicki.

 

–––––––––––

 

 

Ks. Kazimierz Bisztyga T. J., Kościół katolicki. Kraków 1931. WYDAWNICTWO KSIĘŻY JEZUITÓW, ss. 5-7.

 

 © Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Kraków 2010

Powrót do spisu treści książki ks. Kazimierza Bisztygi pt.
Kościół katolicki

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: