Modernizm i moderniści

 

KS. DR ANDRZEJ DOBRONIEWSKI

 

 

Literatura

 

U w a g a. Literaturę, dotyczącą modernizmu, porównaj w pracach:

 

Ks. Andrzej Macko, Znaczenie encykliki o modernizmie, Tarnów 1909.

 

Ks. Jan Rostworowski SI, Liberalny katolicyzm, Kraków 1906.

 

E. Commer, H. Schell und der fortschrittliche Katholizismus, Wien 1908.

 

J. Donat, Die Freiheit der Wissenschaft, Innsbruck 1910.

 

L. Atzberger, Was ist der Modernismus?, Cöln 1908.

 

Chr. Pesch, Theologische Zeitfragen, IV Folge, Freiburg i. B. 1908.

 

Herders Conversations-Lexikon, Modernismus, Ergänazungs-Band, Freiburg i. B. 1910.

 

Th. Delmont, Modernisme et Modernistes, Lyon-Paris 1909.

 

M. Lepin, Les Théories de M. Loisy, Paris 1908.

 

A. Cavallanti, Modernismo e Modernisti, Torino 1908.

 

C. Carbone, De modernistarum doctrinis, Romae 1909.

 

A. Tanquerey, Synopsis theologiae fundamentalis, Parisiis-Romae 1910. (a)

 

~~~~~~~~~~~

 

 

Ks. Dr. Andrzej Dobroniewski, Modernizm i moderniści. Poznań 1911, s. 160.

(Przypisy od redakcji Ultra montes).

 

Przypisy:

(a) Zob. na temat modernizmu:

 

Piusa X Encyklika o zasadach modernistów. Na język polski przełożył i wstępem opatrzył X. Stanisław Okoniewski, Poznań 1908.

 

Syllabus Piusa X i Motu proprio Praestantia Scripturae Sacrae. (Tekst łacińsko-polski), w: Ks. Antoni Szlagowski, Wstęp ogólny historyczno-krytyczny do Pisma świętego. Tom III. Hermeneutyka, Warszawa 1908, ss. 281-296.

 

S. Pius Papa X, Iusiurandum contra errores modernismi. (www.ultramontes.pl)

 

Św. Pius X, Przysięga antymodernistyczna. (www.ultramontes.pl)

 

Św. Pius X, Przemowa do kardynałów przeciw neoreformizmowi religijnemu. (www.ultramontes.pl)

 

Valentinus Zubizarreta OCD, Archiepiscopus, De modernismo. (www.ultramontes.pl)

 

Abp Walenty Zubizarreta OCD, O modernizmie. (www.ultramontes.pl)

 

Kuria Krakowska, Komentarz do Encykliki Ojca św. Piusa X Pascendi Dominici gregis; O zasadach modernistów. (www.ultramontes.pl)

 

Abp Józef Teodorowicz, O modernizmie, Warszawa 1907. (www.ultramontes.pl)

 

Bp Władysław Krynicki, Zasady modernizmu. (www.ultramontes.pl)

 

Bp Józef Sebastian Pelczar, Racjonalizm, progresizm, modernizm. (www.ultramontes.pl)

 

Bp Józef Sebastian Pelczar, Dążności pseudoreformatorskie. (www.ultramontes.pl)

 

Ks. Maciej Sieniatycki, Modernistyczny Neokościół. (www.ultramontes.pl)

 

Ks. Maciej Sieniatycki, System modernistów, Lwów 1916. (www.ultramontes.pl)

 

Ks. Stanisław Miłkowski, O modernizmie, Wilno 1911. (www.ultramontes.pl)

 

Ks. Alojzy Starker SI, Przysięga antymodernistyczna, "Przegląd Powszechny" (1911, t. 110, ss. 175-188). (www.ultramontes.pl)

 

Wingolf, Czemu jestem katolikiem? Kilka słów o modernizmie, Poznań 1912. (www.ultramontes.pl)

 

Ciekawy dokument z końca XVIII wieku. Przymierze nowoczesnej teologii z filozofią ku obaleniu Religii Chrystusowej. (www.ultramontes.pl)

 

Ks. Marian Morawski SI, Podpieracz katolicyzmu, "Przegląd Powszechny" (1897, t. 54, ss. I-XXII. Dodatek do nr. 162). (www.ultramontes.pl)

  

Ks. Marian Morawski, PROFESOR UNIW. JAGIELLOŃSKIEGO. Filozofia i jej zadanie. Wydanie trzecie niezmienione. W Krakowie. SPÓŁKA WYDAWNICZA POLSKA. 1899.

  

Ks. Franciszek Gabryl, Idea ewolucji w teologii katolickiej, "Przegląd Powszechny" (1911, t. 110, ss. 301-322). (www.ultramontes.pl)

 

Ks. [abp] Antoni Szlagowski, Wiara w pojęciu katolickim a modernistycznym. Konferencja I. Wypowiedziana 2 kwietnia 1909 r. w kościele św. Józefa (po-karmelickim) w Warszawie, Warszawa 1909.

 

Ks. [abp] Antoni Szlagowski, Wstęp ogólny historyczno-krytyczny do Pisma świętego. Tom III. Hermeneutyka, Warszawa 1908, ss. 206-231 (Zasady modernistów). (www.ultramontes.pl)

 

Ks. Czesław Sokołowski, Modernizm, w: "Podręczna Encyklopedia Kościelna" opr. pod red. ks. Zygmunta Chełmickiego, M.–N., Tom XXVII–XXVIII. Warszawa 1912, ss. 116-126. (Obszerna literatura przedmiotu).

 

Ks. Czesław Sokołowski, Przysięga antymodernistyczna. Studium krytyczne, Warszawa 1916. (www.ultramontes.pl)

 

Ks. Czesław Sokołowski, Alfred Loisy. Analiza psychologiczna, Warszawa 1918.

 

Ks. Kazimierz Tomczak, Modernizm a protestantyzm liberalny, Warszawa 1911.

 

Ks. P. Ostaniewicz i ks. St. Gajewski, Wierząca niewiara. Dwie rozprawy o modernizmie, Włocławek 1913.

 

Szkice o modernizmie, Praca zb.: J. Pawelski, J. Rostworowski, Fr. Klimke, L. Rudnicki, A. Condamin, Kraków 1911, (wyd. "Przeglądu Powszechnego"). – Artykuły z "Przeglądu Powszechnego".

 

Ks. Jan Rostworowski SI, Z nowych kierunków myśli katolickiej. (Na tle broszury prof. M. Zdziechowskiego: "Pestis perniciosissima"). Warszawa 1909.

 

Ks. E. Jełowicki, Studia nad Amerykanizmem. Izaak T. Hecker i jego doktryna, Lwów 1929.

 

Ks. Jan Ciemniewski, U źródeł modernizmu. Studium filozoficzno-teologiczne, Włocławek 1910.

 

O. E. V. Maumus, Moderniści, Warszawa 1910.

 

Ks. I. Charszewski, Moderniści, modernizanci, antymoderniści. Nasi i obcy, Wilno 1910.

 

Ks. Walenty Kott, Polskie prace o modernizmie, "Ateneum Kapłańskie" (Włocławek 1911, t. V, ss. 456-463; t. VI, ss. 73-79).

 

Ks. Antoni Słomkowski, Obiektywna wartość Odkupienia a symbolizm modernistyczny, w: Kościół. Lublin 1936. (www.ultramontes.pl)

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Kraków 2007

Powrót do spisu treści tekstu ks.  A. Dobroniewskiego pt.
Modernizm i moderniści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: