O SKŁADZIE APOSTOLSKIM

 

CZY ZGADZA SIĘ ZE ZDROWĄ KRYTYKĄ TO PODANIE:

 

ŻE FORMUŁA WIARY

 

ZWANA SKŁADEM APOSTOLSKIM

 

OD SAMYCHŻE APOSTOŁÓW POCHODZI?

 

NAPISAŁ

 

KS. WŁADYSŁAW KNAPIŃSKI

 

PROFESOR UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE

 

––––––––––

 

 

O Składzie Apostolskim. Czy zgadza się ze zdrową krytyką to podanie, że formuła wiary zwana Składem Apostolskim od samychże Apostołów pochodzi? (djvu, 4.0 Mb)

 

 Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb)

 

 

–––––––––––

 

 

O Składzie Apostolskim. Czy zgadza się ze zdrową krytyką to podanie: że formuła wiary zwana Składem Apostolskim od samychże Apostołów pochodzi? Napisał X. Władysław Knapiński (1), S. Teol. Kand., Cenz. dd. rel., Wikar. par. św. Krzyża. Wydanie drugie przejrzane i pomnożone. Pierwszy raz wyszło w Przeglądzie Kat. z r. 1869 w N. 33–39 i 43–47. Warszawa. W DRUKARNI CZERWIŃSKIEGO I SPÓŁKI, ulica Śto-Krzyska Nr. 1325. 1870, str. 160.

 

Przypisy:

(1) "Knapiński Władysław ks. Urodził się w r. 1838, po ukończeniu seminarium u św. Krzyża w Warszawie, wyższe studia odbył w Akademii Duchownej warszawskiej, gdzie 1863 r. otrzymał stopień kandydata św. teologii, poczym został bibliotekarzem tejże uczelni. – Po zamknięciu Akademii, ks. Knapiński był lat 20 wikariuszem u św. Krzyża, prefektem szkoły żeńskiej; r. 1883 został kanonikiem honorowym warszawskim; 1887 Akademia Duchowna petersburska przyznała mu stopień doktora teologii honoris causa; w r. 1888 przeniósł się do Krakowa zaproszony na katedrę Pisma św. Starego Zakonu i języków wschodnich. – Tu był kilkakrotnie dziekanem Wydziału Teologicznego, w r. 1897-1898 rektorem Uniwersytetu i tym samym członkiem Sejmu Galicyjskiego; w r. 1909 otrzymał emeryturę z powodu ukończenia 70 lat życia, został profesorem honorowym. Zmarł 20 marca 1910 r. Ogromnej erudycji i pracowitości nie tylko na polu studium Starego Zakonu, ale także historii Kościoła polskiego i bibliografii, był jednym z najgłówniejszych współpracowników "Encyklopedii Kościelnej" ks. Nowodworskiego i do końca swego pobytu w Warszawie miał czynny udział w jej redagowaniu. Ogłosił drukiem: O Składzie Apostolskim. Czy zgadza się ze zdrową krytyką to podanie, że formuła wiary zwana Składem Apostolskim od samychże Apostołów pochodzi?, Wyd. 2, Warszawa 1870; O soborze powszechnym i znaczeniu jego dla naszego wieku (tłumaczenie pracy Kettelera), Warszawa 1870; Andrzej Frycz Modrzewski jako teolog, Warszawa 1881 (recenzja w "Niwie" 1882); Kto jest autorem dziełka o Naśladowaniu Chrystusa, Warszawa 1883 (recenzja w "Niwie" z 1884); Św. Norbert i jego zakon. Początki norbertańskich klasztorów w cyrkarii polskiej i nieco z ich dziejów. Warszawa 1884; Ofir, złotodajna kraina biblijna, Warszawa 1887; Zamknięcie kościoła i klasztoru OO. Kapucynów w Zakroczymiu. Kraków 1892; Sprawa o kościół w Ostrogu na Wołyniu, Lwów 1892; List do pewnego kapłana katolickiego, Kraków 1893; Mowa rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego przy immatrykulacji studentów, Kraków 1897; Teoria o. Hummelauera o formacji Pentateuchu, Warszawa 1903; nadto oprócz bardzo licznych prac w "Encyklopedii Kościelnej" Nowodworskiego kilka mniejszych artykułów w "Dzienniku Poznańskim" (1893 i 1894), "Przeglądzie Polskim" (1893) i "Przeglądzie Powszechnym", "Dzienniku Polskim" 1894. (Por. ks. Adolf Pleszczyński, Dzieje Akademii Duchownej Rzymsko-Katolickiej Warszawskiej, Warszawa 1907; "Wielka Encyklopedia Ilustrowana"). – Marian Bartynowski". Artykuł w: "Podręczna Encyklopedia Kościelna" opracowana pod kierunkiem ks. ks. Stan. Galla, Jana Niedzielskiego, Henr. Przezdzieckiego, Czesł. Sokołowskiego, Ant. Szlagowskiego, Jerzego Gautier i redaktora ks. Zygmunta Chełmickiego. K. Tom XXI–XXII. Warszawa 1910, s. 155.

 

(Przyp. od red. Ultra montes).

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMIX, Kraków 2009

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: