Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

Święta Maryjo

Maryja w obronie swojej świętości i czci

Ukarany bluźnierca
(Inny przykład)

Pewnym jest – że Bóg ciężko karze za bluźnierstwa przeciwko N. P. Maryi. Dowodem na to niech będzie wypadek, jaki się zdarzył w dolnych Włoszech.

Pewien człowiek niezbyt dobrą opinią się cieszący, jak to stwierdza biskup z Noli na podstawie zaprzysiężonych zeznań, policjant miasta Liveri, nazwiskiem Barone, dnia 28 stycznia 1899 r. podczas zabawy w gospodzie rzucił z szyderstwem na obraz N. P. Maryi kawałek ryby i rzekł bluźnierczo: "Jeżeli Matka Boska co warta – to niech mi ramię odejmie!".

Dwa dni po tym uczuł policjant srogie boleści w prawym ramieniu a dnia 2 lutego zauważył lekarz okropny wrzód na muszkule. Kilkakrotnie dokonywał lekarz operacji – lecz wrzód rozszerzał się coraz bardziej i 13 lutego umarł policjant, sam będąc mocno przekonany, że to Bóg tak szybko zemścił się na nim za znieważenie Najświętszej Panny Maryi.

Tego samego przekonania byli i mieszkańcy miasta Liveri i od tego czasu pilnie wystrzegają się bluźnierstwa i przekleństwa.

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom I. (Przykłady na maj). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1926, ss. 33-34.

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2005

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: