Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

Święta Maryjo

Szczególna świętość Imienia Maryi

Ufność Ojców św. ku N. P. Maryi

------------

W niebezpieczeństwach, trwogach, wątpliwościach pomyśl o Maryi, Jej wzywaj; niech imię Jej nie wychodzi z ust; z serca twego; gdy Ona otoczy cię opieką swoją, nie trwóż się.

Św. Bernard Serm. 3 de B. V.

------------

Nie znamy innej ucieczki jak do Ciebie o Maryjo! Tyś jedyną nadzieją naszą, której ufamy.

Św. Tomasz Vil. Rew. ext. c. 50.

------------

Tyś nadzieją grzeszników, gdyż przez Cię spodziewamy się przebaczenia wszystkich win naszych.

Św. Augustyn Serm. 194.

------------

O Maryjo! Tyś Matką winowajcy i Sędziego! Gdy więc jesteś Matką obu, niezgody pomiędzy synami swymi znieść nie możesz.

Św. Bonawentura Specul. B. Virg.

------------

Przez Nią z nieba każda łaska przychodzi na świat.

Św. Antonin

------------

Nigdy ten nie zginie, który był gorliwym czcicielem Matki Dziewicy.

Św. Ignacy Męczennik Prov.

------------

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom I. (Przykłady na maj). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1926, ss. 28-29.

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2005

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: