Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

Matko Chrystusowa

Maryja nawraca zbłąkanych do Chrystusa

Młodzieniec szyderca

Czytałem raz o młodzieńcu, który nie tylko że złe życie prowadził, ale postanowił sobie szydzić ze wszystkiego, co dobre i święte. Raz odzywa się do niego matka: "Dziecko moje, przecież ja wciąż jednak wierzę, że choć ja cię przekonać nie potrafię – to Potężniejsza, Niebieska nawróci cię Matka!". – A on syknął szyderczo: "Chyba cudem!" i umyślnie szukał wszędzie sposobności, by szydzić z tego, co święte!

W tejże myśli wszedł raz do kościoła, właśnie w czasie nabożeństwa majowego, aby je również wyśmiać. Kaznodzieja mówił o miłosierdziu Bożym, które może zmienić nagle człowieka zupełnie złego na dobrego, ale ten człowiek musi się poddać działaniu tej łaski i z nią współdziałać. Młodzieniec ów nagle tknięty został łaską miłosierdzia Bożego, poczuł w sercu skruchę – był nawrócony przez Matkę Boską, Maryję.

Tak się stało, jak matka ziemska przepowiedziała.

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom I. (Przykłady na maj). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1926, s. 37.

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2005

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: