Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

Matko Chrystusowa

Maryja nawraca zbłąkanych do Chrystusa

"Zdrowaś Maryjo" ostatnia deska ratunku

Znany poeta, Klemens Brentano, jakkolwiek przez pobożną matkę religijnie wychowany, w późniejszym życiu zeszedł z drogi wiary. Zapłacił to spokojem swego serca i stracił ciche szczęście, jakie znaleźć może tylko prawdziwie pobożna dusza w stosunkach z Bogiem.

Jak sam opowiada, leżał w tym czasie jednego razu nocą na posłaniu swym bezsennie, cierpiąc w duszy bardzo i rozmyślając, czy nie ma gdzie dla niego ratunku na te smutne cierpienia. Naraz przyszła mu na pamięć matka, która w czasach jego dzieciństwa często siadywała przy jego łóżeczku, szepcząc nad nim "Zdrowaś Maryjo", modlitwę do anioła stróża, kreśliła na czole jego znak krzyża św. Wzruszony tym wspomnieniem, próbował odmawiać modlitwy, których go matka w dzieciństwie nauczyła.

I naraz stopniał lód jego serca – to było początkiem nawrócenia. Sam później wyraził się, że to była dla niego "ostatnia deska ratunku".

Co za ważna nauka dla matek chrześcijańskich! Gdy czuwają nad dziećmi swymi modląc się i błogosławiąc je, gdy ich strzegą z modlitwą i błogosławieństwem na ustach, zasiewają w serca dzieci nasiona prawdy nieśmiertelnej. One wzejdą z pewnością – kiedyś może po latach dopiero, ale wzejdą, i przyniosą obfite owoce.

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom I. (Przykłady na maj). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1926, ss. 41-42.

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2005

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: