Za Przyczyną Maryi
Przykłady opieki Królowej Różańca św.

Matko łaski Bożej
Maryja ratuje w różnych potrzebach

Opieka Maryi
(Zdarzenie z wojny światowej)

Nad Dunajcem leży wioska Nieciecza, która była siedliskiem znacznych sił rosyjskich i dlatego skazano ją na gwałtowną bombardację artyleryjską, przez komendę wojsk austro-niemieckich, bo tylko w ten sposób można było stamtąd wypłoszyć Moskali.

Prawdziwie cudem uniknęła jednak wieś cała i jej mieszkańcy strasznego losu. Oto komendant namyśla się długo, czy wydać rozkaz bombardowania – nie wiedząc, czy wioska została ewakuowaną, więc czy nie ucierpi miejscowa ludność. Dnia jednego, idąc brzegiem rzeki, słyszy śpiew głosów niewieścich i dziecięcych, śpiew znanych mu dobrze pieśni majowych i przecudnej litanii.

Wnioskuje zatem, że tam mieszkają ludzie, którzy codziennie, dawnym zwyczajem, schodzą się przy obrazie Maryi, na starym drzewie umieszczonym i odprawiają nabożeństwo majowe. Temu tylko wioska zawdzięcza swoje ocalenie!

Byliście mi wierni – choć grzmiały dokoła was działa – i ja wam wierną zostałam!

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom I. (Przykłady na maj). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1926, ss. 114-115.

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2006

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: