Za Przyczyną Maryi
Przykłady opieki Królowej Różańca św.

Matko łaski Bożej
Maryja ratuje w różnych potrzebach

Maryja opiekunką sieroty

Żyła raz jedna matka, której pociechą jedyną w cierpieniu i ubóstwie, był jej synek. Dziwne to było dziecię...

Od wczesnych lat obudził się w nim talent muzyczny, ten niezwykły talent, który nie potrzebuje ani nut, ani obcej melodii, a tworzy sam. Uczucia swoje przelewa w tony. Były to chwile prawdziwie rzewne, kiedy przy wieczornej modlitwie, matka głośno odmawiała "Zdrowaś" a dziecię grało, jakby zaziemską pieśń anioła, do słów modlitwy dostrajaną.

Aż raz rozchorowała się matka niebezpiecznie. Widział chłopczyna w jej ręku różaniec i słyszał powtarzane tajemnice tej niezgłębionej modlitwy.

Na pociechę strapionej matki grał chłopczyna... Płynęła muzyka – raz radości miłosnej – to znowu głębokiej litości nad męką Zbawiciela – to znów przewijała się w wspaniałą pieśń chwały i szczęścia...

I – przy tej cudnej pieśni uśmiechnęła się matka ku niemu – i odeszła do Boga...

Biedny chłopiec został sam...

Nie skarżył się – uczył się, zarabiał lekcjami, a kiedy zawitały dlań dnie przeciwności i głodu, brał skrzypce i wygrywał ukochane swoje, a zawsze odmienne "Zdrowaś Maryjo!".

Raz była dlań chwila cięższa, jak zwykle. Już dni kilka nie miał kęsa chleba – chwiał się i omdlewał. Poszedł na mogiłę swej ukochanej matki i począł wygrywać tęskne wspomnienia za matką ziemską a gorącą modlitwę do Matki Niebiańskiej.

Z wyczerpania wypadły mu skrzypce z rąk; oglądnął się za siebie i ujrzał stojącego w pobliżu kapłana...

Opowiedział mu smutne dzieje swego sieroctwa.

"Nie upadam jednak na duchu – mówił do kapłana – gram matce ziemskiej, i gram Matce Niebieskiej – i czuję, że z tych tonów płynie na mnie siła – ta siła, którą tylko wiara dać może!".

Rzeczywiście – wiara dała mu nową siłę; w owym kapłanie znalazł opiekuna zacnego... Po latach sam został kapłanem, zakonnikiem, by tej niebiańskiej muzyki uczyć innych i nią koić serca strapionych.

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom I. (Przykłady na maj). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1926, ss. 115-116.

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2006

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: