Za Przyczyną Maryi
Przykłady opieki Królowej Różańca św.

Matko łaski Bożej
Maryja ratuje w różnych potrzebach

Maryja opiekunką sieroty
(Inny przykład)

Pewna matka umierająca, martwiła się ustawicznie o los swego jedynego dziecka, córeczki, gdyż nie miała nikogo, komu z całym spokojem powierzyć by mogła je na całe życie. Będąc jednak gorącą czcicielką Maryi, ustawicznie się do Niej zwracała, mówiąc: "Weź, o Maryjo, moje dziecię, pod Swoją opiekę, gdy życie moje pryśnie, jako ta bańka mydlana".

Pod wieczór kazała konająca matka iść dziecku po kapłana; życie jej rzeczywiście pryskało, jak pryska bańka mydlana – cicho, spokojnie – bo Maryja była przy niej. Ona to, ta Matka sierot, przyszła wziąć pod Swą opiekę pozostałą sierotę. – Sierotą tą była ta wielka święta, święta Teresa od Jezusa, która po śmierci matki, klęka przed obrazem Bogarodzicy i woła: "Bądź Ty Maryjo – odtąd dla mnie matką!".

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom I. (Przykłady na maj). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1926, ss. 116-117.

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2006

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: