Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Matko Przedziwna

 

Opieka Maryi

 

W kościele Najświętszej Panny Maryi w Gdańsku, znajduje się w po­wszechnej czci statua Matki Bożej, o której powstaniu opo­wiadają tak:

 

Jakiś ubogi artysta został oskarżony niewinnie o za­bójstwo i na śmierć skazany. Nie pomogły jego usprawiedli­wienia się, tylko to zdołał uprosić, że wyrok śmierci odło­żono, aby mógł spełnić swój ślub i zrobić statuę Matki Bożej. Do Niej miał wielkie nabożeństwo, Jej więc polecił swoją sprawę i zabrał się do dzieła. Nabożeństwo do Maryi w pracy nim kierowało, toteż tak piękną Ją przedstawił i taki łaskawy, pełen dobroci, dał wyraz Jej rysom, że ci którzy statuę oglądali napatrzyć się jej nie mogli. Jeden z widzów, przejęty, głośno wyznał, że człowiek, który takie dzieła tworzy, zbrodniarzem być nie może. Przeprowadzono jeszcze raz cały proces i tym razem niewinność artysty się okazała.

 

Pełen wdzięczności ku Najświętszej Panience, statuę której oca­lenie zawdzięczał, darował do kościoła Najświętszej Panny Maryi.

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom I. (Przykłady na maj). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1926, s. 224.

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2007

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: