Ultra montes

W obronie papiestwa i nieomylności Kościoła rzymskiego

Habentes ergo pontificem magnum, qui penetravit caelos, Iesum Filium Dei, teneamus confessionem.
Mając tedy wielkiego arcykapłana, który przeniknął niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmyż przy wierze.
(Hebr. IV, 14)
 


"Prawda pozostanie prawdą, choćby słabych miała tylko obrońców i powszechnie była odrzucaną,
a fałsz na wieki pozostanie fałszem, chociażby najumiejętniej był broniony i powszechnie był wyznawany".
-----------
(
List pewnego proboszcza do dawnej swojej parafianki, "Pamiętnik Religijno-Moralny", Rok XXII – 1862, s. 397)

"Pod sztandarem Niepokalanej". Czasopismo rzymskokatolickie. Nr 65. Wrzesień 2015 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

NOWOŚCI. OSTATNIO DODANE TEKSTY (1 PAŹDZIERNIKA 2015)

Ks. Benedict Hughes CMRI. Nowa encyklika: Bergoglio wykorzystuje koniunkturę na "zmiany klimatyczne". (Zapewne już słyszeliście albo przeczytaliście wiele komentarzy na temat ostatniej encykliki wydanej przez "papieża" Franciszka, zatytułowanej Laudato si. Chociaż nosi datę 24 maja, to jej publiczna prezentacja odbyła się na konferencji prasowej 18 czerwca. Wzięły w niej udział trzy osoby: "katolicki" arcybiskup, grecki biskup prawosławny i profesor ateista... Przyjrzyjmy się teraz zdeklarowanemu ateiście, który zaprezentował mediom encyklikę Franciszka. To profesor Hans Joachim "John" Schellnhuber, profesor niemieckiego Uniwersytetu w Poczdamie, który jest znanym pisarzem i mówcą poruszającym temat zmian klimatycznych. Dr Schellnhuber nie tylko jest przekonany, że niszczymy planetę, uważa również, że ziemia jest ogromnie przeludniona. Stwierdza, że ziemia ma "zrównoważoną pojemność jednego miliarda ludzi". Ale istnieje nieco ponad siedem miliardów mieszkańców ziemi. Dr Schellnhuber nie mówi nam jak tę konieczną redukcję populacji powinno się osiągnąć. Mówi nam za to jak można lepiej zarządzać klimatem ziemi, w celu uniknięcia spowodowanej przez człowieka katastrofy wynikającej ze "zmian klimatycznych". Chciałby "Trybunału Planetarnego" sprawującego władzę nad wszystkimi narodami, kierującego się nową "Konstytucją Ziemi". Postuluje powstanie wszechpotężnego, skoncentrowanego na klimacie światowego rządu, który panowałby nad planetą... Wniosek z tego wszystkiego jest taki, że Franciszek dobrze wie co robi. Jego encyklika daje jasno do zrozumienia, że uważa iż to człowiek niszczy planetę i jest gotów zrobić wszystko, aby powstrzymać tę katastrofę. Nie łudźcie się – soborowy kościół i jego "papież" są w obozie popleczników jednego rządu światowego, a forsowanie mitu zmian klimatycznych wywołanych przez człowieka jest wygodnym sposobem doprowadzenia do zrealizowania tego celu) (nowość)

"Myśl Katolicka". Około integralizmu katolickiego. ( PDF ) ("Katolik rzymski integralny" pragnie w sprawach religijnych i społecznych takiego porządku, jaki wskazuje i wprowadza w życie doktryna i tradycja katolicka rzymska integralna... Niezmiernie ciekawą jest rzeczą, w jaki sposób i w jakiej mierze sekty poszczególne łączą się między sobą, by utworzyć Sektę centralną, która, według charakterystycznego określenia jednego z jej przywódców, stanowi "Antykościół"... Powolna ta, lecz wytrwała propaganda ideowa podbiła przede wszystkim środowiska miarodajne w społeczeństwach naszej cywilizacji, następnie zeszła do ludu. Jednocześnie, dzięki sprzyjającym okolicznościom politycznym, ekonomicznym i społecznym, Sekta zdobyła "broń" i zawładnęła "amunicją" społeczeństw, a mianowicie zawładnęła rynkiem pieniężnym, szkołą i prasą, tymi trzema wielkimi lennami Sekty żydowsko-masońskiej. Od roku 1789 aż po dziś Rewolucja niekiedy cofała się na terenie politycznym, lecz w społecznym swym pochodzie nie cofała się nigdy, bo na tej drodze żaden opór świadomy, kompetentny nie stawił jej czoła. Alarm Papieży Rzymskich, od Piusa VI począwszy aż do Piusa X włącznie, nie zwrócił niczyjej uwagi. Zwolennicy "porządku"... liberalnego przygłuchli na głos Papieża, katolicy zaś spali. Dziś więc Rewolucja, której organizm centralny stanowi Sekta, święci "tryumf" istotny, tryumf tak wielki, że np. w polityce jest wszechwładną, uznaną władczynią wielu rządów, a w religii ma po swej stronie zdradę, zorganizowaną w łonie samychże tradycyjnych religii dogmatycznych, nie wyłączając Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Każdy więc uznać musi, że Rewolucja, czyli Sekta i Antykościół, ten Antykościół, co w biegu XVIII wieku gotował się do wielkiej wojny na podbój świata, co w r. 1789 oficjalnie tę wojnę wypowiedział, – doznawszy zaledwie tylko paru niepowodzeń w polityce, nigdy w pochodzie swym się nie zatrzymał i dziś stał się panem świata, opanowawszy wszystkie objawy życia, wszystkie instytucje... Doktryna katolicka i tradycja wskazują nam, jakie winniśmy mieć zasady, jaką jest nasza rola i stanowisko. Zarówno jak Sekta jest Antykościołem, tak Kościół znów jest, rzec można, integralną Antyrewolucją. Nie strojenie się w rewolucyjne pióra, lecz właśnie przeciwstawienie energicznej akcji, wręcz przeciwnej rewolucyjnym dążeniom, zapewni zwycięstwo Kościołowi... Katolicy rzymscy integralni nie zapomną tego nigdy: ich wojna – to prawowita walka o zasady, o karność, o organizację, o akcję, na wszystkich terenach, za pomocą wszystkich środków godziwych i celowych, zawsze i wszędzie, bez przerwy, bez złudzeń i bez słabości, bo taką winna być wojna między Prawdą a Błędem, między Dobrem a Złem, między Ładem a Bezładem, między Chrystusem a Antychrystem) (nowość)

O. Leon Pyżalski CSsR. Droga dziecięctwa duchownego. Rozmyślania na wszystkie dni roku. ("Dnia 30 września 1897 r. zmarła w Lisieux we Francji cicha karmelitanka, Siostra Teresa od Dzieciątka Jezus, którą już w 1923 Ojciec św. Pius XI zaliczył w poczet Błogosławionych, a ogłosił Świętą we dwa lata później. Życie tej nowej Świętej było tak proste we wszystkich zewnętrznych swoich objawach, że na pierwszy rzut oka Teresa wydaje się zwyczajną choć bardzo pobożną i gorliwą zakonnicą. Lecz to tylko pozory. Teresa żadną miarą nie należała do dusz zwyczajnych, a dowodem tego niezliczona ilość łask bardzo nieraz cudownych, jakie od czasu błogosławionej swej śmierci wyprasza tym, którzy jej pobożnie wzywają... Na zasadach zaczerpniętych z żywotu św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz z Jej listów i poezyj oparte są rozmyślania, jakie w niniejszej książce podajemy do użytku wiernych". – Część I, s. 4, 6) (nowość, djvu)

O. Henryk Jackowski SI. Ewangelie niedzielne i świąteczne z objaśnieniami. Wydanie piąte. ("Z powodu Pana Jezusa świat na dwa podzielił się obozy: na tych, którzy stoją przy Nim, i tych, którzy przeciw Niemu walczą; tak jest teraz i tak też będzie aż do skończenia świata, a raczej aż do dni Antychrysta, który za dopuszczeniem Bożym poruszy ziemię i piekło całe, żeby zawojować Kościół święty, czyli królestwo Boże na ziemi... Walka ta toczy się na zewnątrz i na wewnątrz każdego z nas; a ktokolwiek jej nie doznaje, najczęściej bywa to znakiem, że już poddał się wrogom Pana Chrystusowym i że mało, albo wcale nie dba o chwałę Bożą i własne zbawienie... Ta walka z herezją nie ustała po dni nasze, ale trwać będzie aż do skończenia świata. Było tak, jest i będzie, że wciąż znajdować się będą ludzie, którzy wymysły swoje przekładają nad słowo Boże, i wbrew onemu słowu Pisma św., że nie jest pod niebem inne imię dane ludziom, w którym byśmy mieli być zbawieni, zwodzą drugich płonnymi obiecankami, byle ich odwieść od Pana Jezusa i Oblubienicy Jego, św. Kościoła katolickiego. Takimi wymysłami są oprócz innych herezyj jawnych, które z dawnych czasów dotrwały, nowsze, jako to liberalizm i socjalizm. Są one gorsze od dawnych, bo obłudnie wmawiają w ludzi nieopatrznych i wiarę św. nie dość znających, że można być liberałem, nawet socjalistą, a zarazem pozostać katolikiem. Wierutne to kłamstwo, bo Kościół św. wielokrotnie potępił główne zasady tak liberalizmu, jak i socjalizmu, i ktokolwiek tych zasad się trzyma, ten odstąpił Boga i prawdy Jego. Bo jako jeden tylko jest Bóg, tak też jedna tylko jest prawda Jego". – ss. 68-70) (nowość, djvu)

S. Alphonsus Maria de Ligorio, Ecclesiae Doctor. Opera dogmatica. (Ex italico sermone in latinum transtulit, ad antiquas editiones castigavit notisque auxit Aloysius Walter CSsR). ("Hujus operis est ostendere, inter quaslibet Ecclesias unice veram esse Catholicam Romanam, quum a Deo tanta cura fuerit protecta, ut ex omnibus adversariorum insectationibus victoriam semper reportaverit. Quapropter, ut ait S. Irenaeus: Necesse est... omnes... ab ipsa tamquam a capite et fonte pendere. Haec est illa Ecclesia, a Jesu Christo condita ac deinceps ab Apostolis propagata; et quamvis a principio vexationibus et calumniis ubique fuerit obnoxia (illud Romae S. Paulo exprobrabant Judaei: De secta hac, ita Christianam religionem vocabant, notum est nobis, quia ubique ei contradicitur), semper tamen stabilis permansit, longe aliter ac ceterae falsae ecclesiae, quae initio quidem plurimos sectatores consecutae, temporis diuturnitate disjectae fuerunt; quod res ipsa declarabit, ubi de Arianis, Nestorianis, Eutychianis, Pelagianis horumque similibus agemus. Et, si qua secta, ut Mahumedanorum, Lutheranorum, et Calvinistarum plurimos fautores retinuit, est tamen perspicuum omnibus, non veritatis amore sed aut ignorantia plebis aut morum licentia eam sustineri". – Tomus II, p. 7) (uzupełniono, djvu)

Konrad von Bolanden. Luter w drodze do narzeczonej (nowość)

Konrad von Bolanden. Luter w drodze do narzeczonej. Mistrz i uczeń. (– Czy to prawda, co mówił Taun o chłopach? Czy chłopi chcą rzeczywiście razem z klasztorami i kościelnymi zakładami poburzyć zamki panów? – Toćby mogło nastąpić, ale jednego jeszcze, i to większego, lękam się nieszczęścia – mówił Filip lękliwie, jakby bał się wyjawić przyczyny swej obawy. – Większego jeszcze nieszczęścia? powtórzył Doktor, któremu nie podobała się powściągliwość towarzysza. – Lękam się – kończył Filip – że cały rokosz chłopski i wszystkie krwawe jego następstwa wam przypiszą. – Tego się lękasz? A pfe! Wstydź się! Zajęcza widać w tobie dusza. Zaprawdę – mówił dalej Doktor uroczystym tonem, rękę podniósłszy – źle byłoby z czystą Ewangelią, gdyby we mnie siedział tak bojaźliwy diabeł, jak w tobie! Długo jeszcze leżałoby czyste słowo Boże w błocie papiestwa; biedny lud byłby długi czas jeszcze służalcem tłustych papieży i opatów. Nie! krzyknął tak, że echo w dolinie się odbiło – nic lepszego, jak, że wszystkie klasztory wystawione są na zgubę. Nie będzie na ziemi błogosławieństwa i szczęścia, dopóki Rzym pyszny nie runie ze szczętem. – Proszę tylko, Mistrzu, abyś słów moich nie tłumaczył sobie fałszywie – odezwał się przebiegły Filip – tego nie lękam się w wojnie chłopów. Niech sobie nowy Kościół toruje drogę zniszczeniem starego. Mnie jeno zastanawia nienasycona żądza chłopów, którzy nie zadowolą się klasztorami, ale będą chcieli palić dziedzictwa panów) (nowość)

Ks. Józef Deharbe SI. Katechizm rzymsko-katolicki (uzupełniono)

Ks. Józef Deharbe SI. Katechizm... O sakramencie pokuty. (1. P. Co jest sakrament pokuty? O. Sakrament pokuty jest tym sakramentem, w którym kapłan odpuszcza w imieniu Boga grzechy grzesznikowi, jeśli ten za nie szczerze żałuje, dokładnie się z nich spowiada i gotów jest za nie zadośćuczynić... 6. P. Czy wszystkie grzechy, choćby i najcięższe, mogą być odpuszczone w sakramencie pokuty? O. Wszystkie grzechy, nawet i najcięższe, popełnione po chrzcie, mogą być odpuszczone w sakramencie pokuty, jeśli się z nich spowiadamy dokładnie i ze skruchą. 7. P. Dlaczego musimy spowiadać się z grzechów, chcąc dostąpić ich odpuszczenia? O. Musimy się spowiadać z grzechów, chcąc dostąpić ich odpuszczenia, ponieważ tak rozkazał Jezus Chrystus, ustanawiając sakrament pokuty... 9. P. Czy sakrament pokuty jest koniecznie potrzebny do zbawienia wszystkim, którzy po chrzcie ciężko zgrzeszyli? O. Sakrament pokuty jest koniecznie potrzebny do zbawienia tym wszystkim, którzy po chrzcie ciężko zgrzeszyli i mogą się spowiadać... 11. P. Których łask udziela nam Bóg przez sakrament pokuty? O. Przez sakrament pokuty: 1) odpuszcza nam Bóg wszystkie grzechy po chrzcie popełnione; 2) odpuszcza nam karę wieczną, a doczesnej przynajmniej część; 3) wraca nam utraconą łaskę poświęcającą, albo pomnaża ją, jeśliśmy jej nie utracili; 4) udziela nam jeszcze osobnych łask do pobożnego życia. 12. P. Co trzeba czynić, aby godnie przyjąć sakrament pokuty? O. Aby godnie przyjąć sakrament pokuty, trzeba wypełnić pięć warunków sakramentu pokuty, którymi są: 1) rachunek sumienia; 2) skrucha czyli żal za grzechy; 3) postanowienie poprawy; 4) spowiedź; 5) zadośćuczynienie) (nowość)

Ks. Jakub Górka. Cześć Maryi. O pobudkach i środkach nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny (uzupełniono)

Ks. Jakub Górka. Cześć Maryi. Ćwiczenie się w cnotach z miłości ku Maryi. Mądrość. (W litanii loretańskiej nazywamy Maryję Pannę stolicą mądrości, bo wydała na świat Jezusa Chrystusa, który jest odwieczną, niestworzoną Mądrością, a to Słowo czyli Mądrość w łonie Maryi przyjęło naturę ludzką za sprawą Ducha Świętego. Z tego powodu Najświętsza Dziewica jest tronem czyli stolicą odwiecznego Rozumu czyli Jezusa Chrystusa. Ta sama litania nazywa Maryję Pannę mądrą bo posiadała prawdziwą mądrość w stopniu najwyższym. Ona jest łaski pełną, a tym samym posiada wszystkie dary i cnoty, z których mądrość jest najpiękniejszą ozdobą człowieka jako istoty rozumnej. Słowa mądrość: mądry – często ludzie mają w ustach, szafują nim hojnie, przypisują bądź komu, bez względu na to, czy ją posiada. Mądrość tego świata polega w tym, aby dążyć do zaszczytów, honorów, wygód, majątku przez użycie odpowiednich, skutecznych, najlepszych środków, choćby je nawet potępiało sumienie i nauka Chrystusa. Przebiegłość, podstęp, oszustwo zręcznie dokonane uchodzi za mądrość. To znowu nazywają mądrymi tych, którzy zebrali pewną naukę, wiedzę, rozumem wybili się nieco ponad zwykły tłum, nią się popisują, błyszczą, a czasem w zarozumiałości swej targają się na prawdy uznane i głoszone przez Kościół. Co nazywa Kościół w ścisłym znaczeniu mądrością? To przymiot rozumu, który z wielką biegłością i łatwością poznaje najwyższą przyczynę wszechrzeczy. Tą najwyższą przyczyną jest Bóg. Dlatego słusznie zwie się mądrym ten, kto dobrze poznaje Boga, początek i koniec wszystkiego i według tego poznania o wszystkim sądzi. Mądrość jest najwyższą z cnót rozumowych, bo zwraca się z tego świata do Boga i poznając Go, doznaje stąd wielkiego szczęścia i zadowolenia wewnętrznego, rozkoszy duchowej, małego raju na ziemi. Rozum pobudza mądrego do miłowania tej najwyższej przyczyny całym sercem i całą duszą. Mądrości służy wiedza, służy jej roztropność, wstrzemięźliwość, sprawiedliwość i męstwo) (nowość)

Z "Róży Duchownej". Za przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św. (uzupełniono)

Z "Róży Duchownej". Skuteczność modlitwy. (Zdarzenie prawdziwe). (Późnym wieczorem ulicami jednego z większych miast spieszyło dwunastoletnie dziewczę. Bieży, co sił jej starczy, bo oto w domu na ubogim tapczanie ukochana jej matka wije się w strasznych boleściach, a ona niesie lekarstwo, które ma koić jej cierpienia. Podwaja więc kroku, spieszy jak może, – gdy wtem potyka się na nierównym bruku, flaszka wypada jej z ręki, tłucze się, a lekarstwo wylewa na ziemię... Struchlało dziewczę... łzy puściły się jej z oczu... cóż teraz pocznie nieboga? Do apteki po nowe lekarstwo wrócić nie ma odwagi, bo czymże za nie zapłaci, skoro już za poprzednie ostatni grosz, jaki był w domu, wydała, a do domu wrócić bez lekarstwa nie może. Nagle szczęśliwa myśl zaświtała w główce biednej dzieciny. – Wszak nieraz słyszała od matki i od księdza w szkole, że w największych nawet przeciwnościach znaleźć można pociechę i pomoc i choć ludzie opuszczą i zdawać się może, że nie ma już ratunku w nieszczęściu – to nie opuści nas Matka nasza w niebie) (nowość)

Z "Róży Duchownej". Różaniec pomocą w służbie Bożej. (Jak wielką pomoc przynosi różaniec kapłanom w ich pracy duszpasterskiej niezliczone są tego dowody. Dla przykładu na razie niech będzie ten, który podaje do wiadomości publicznej Ks. B. F. proboszcz pewnej parafii) (nowość)

Ks. Piotr Ximenes. Krótki wykład świętych Ewangelii na niedziele i święta całego roku (uzupełniono)

Ks. Piotr Ximenes. Krótki wykład Ewangelii na Niedzielę dwudziestą po Świątkach. (Uwierzył człowiek mowie, którą mu powiedział Jezus i szedł do domu swego. Jak prędki postęp w wierze czyni król ewangeliczny. Najprzód myślał, iż obecność jedynie Jezusa Chrystusa w domu jego syna od śmierci uratować zdoła, a ufny w słowach Zbawiciela wierzy, iż w oddaleniu równy cud zdziałać może, i odchodzi od Chrystusa Pana z radosnym zapewnieniem, jako syn jego żyje, lubo Chrystus Pan innych środków, niżeli on przemyśliwał do uzdrowienia go użył. Uczmy się z tego przykładu wierzyć, iż Pan Bóg wszystko dla prawdziwego dobra naszego kieruje, lubo nasz słaby rozum nie może niekiedy dosięgnąć widoków mądrości Jego nad nami, a tak nie przepisując dróg, którymi nas prowadzić ma, będziemy zawsze spokojni, nie mając woli jak Boską, żądania i pragnienia jak to, które zgodne z rozporządzeniem wyroków Jego) (nowość)

Kardynał Jan Bona OCist. Przewodnik do nieba (uzupełniono)

Kard. Jan Bona OCist. Przewodnik do nieba. VI. O chciwości i skąpstwie. (Zbierz, sknero, wszystkie skarby wszystkich milionerów; niechaj cię fortuna szczodrzej, niż Salomona obsypie; pokryj posadzki twych pałaców marmurem, ściany złotem, a stropy klejnotami; nagromadź ile chcesz rzeźb, obrazów i wszystkiego, co tylko sztuka dla zbytku wymyślić zdołała; to wszystko nauczy cię czegoś jeszcze więcej pragnąć. Pragnienia naturalne mają swój koniec, lecz zachcianki, oparte na fałszywych zasadach, są nieskończone. Co ci z tego przyjdzie, że twa werthajmówka pełna, że spichrze przepełnione, skoro ty nie zważasz na to, co posiadasz, lecz szukasz nowych zysków? Wszystkiego nie dostawa temu, czyjej chciwości cały świat ugasić nie może. Obyś to rozważył, jak liczne nieszczęścia sprowadzają skarby, a jak wielkich dóbr pozbawiają człowieka! Zrozumiałbyś bez zwątpienia tę wielką prawdę, jaką głosi Apostoł: Korzeniem wszelkiego złego jest chciwość. Stąd rodzą się zdrady, stąd płyną wojny; stąd krzywoprzysięstwa, stąd oszustwa pochodzą. Usuń chciwość, a ustaną niezgody i pieniackie procesy. Chciwość to napełnia ziemię zbójcami, morze rozbójnikami, państwa rokoszami, domy podstępami, a sądy niesprawiedliwością. Dziwne pokrewieństwo nawet pod względem nazwisk zachodzi (w języku łacińskim) pomiędzy występkami a bogactwami. (Pierwsze nazywają się vitia, drugie divitiae)) (nowość)

Kardynał Jan Bona OCist. Droga do nieba (uzupełniono)

Kard. Jan Bona OCist. Droga do nieba. VI. O łakomstwie. Jego cechy. Porównanie ubogiego z bogatym. Próżność i zawód w bogactwach. (Zgromadź łakomco całego świata bogactwa. Niech cię los więcej jak Salomona ubogaci. Marmurem wyściel podłogi, złotem obij ściany, diamentami sklepienia pałacu nasadź. Choćbyś mógł po skarbach deptać, choćbyś najpierwszych mistrzów posągi i obrazy zgromadził; choćbyś wszystko, co tylko sztuka usłużna zbytkom wypracowała, posiadał: coraz więcej i więcej żądać będziesz. Żądze naturalne mają kiedyż tedyż swoje granice; a te, które się z fałszywej opinii rodzą, nigdy nie mają miary i końca. Cóż ci po tych skrzyniach złotem wypełnionych, cóż ci po tych zboża zapasach, jeżeli nie to liczysz, coś zebrał, ale, co zebrać pragniesz? Całego świata za mało temu, czyjego łakomstwa świat cały nie nasyci. A gdybyś rozważył, ile złego bogactwa ciągną za sobą i jakie nam wyrywają z rąk dobra, o! poznałbyś bez wątpienia, jak są prawdziwe słowa Apostoła: źródłem wszelkiego złego jest łakomstwo. Z niego to zdrady i wojny, z niego krzywoprzysięstwa i podejścia się rodzą. Niech ustanie łakomstwo, a niezgody nie będzie; niech ustanie łakomstwo, a chęć wyniesienia się zniknie. Skąd tylu złoczyńców na lądzie, tylu zbójców na morzu, tyle zamieszek w miastach, tyle oszukaństwa w życiu potocznym, tyle niesprawiedliwości w sądach, jeżeli nie z łakomstwa?) (nowość)

Joannes Cardinalis Bona OCist. Manuductio ad coelum, continens medullam Sanctorum Patrum, et veterum philosophorum (uzupełniono)

Joannes Card. Bona OCist. Manuductio ad coelum. VI. De avaritia. Malitia ejus perstringitur. Collatio pauperis, et divitis. Opum fallacia, et vanitas. (Congeratur in te, Avare, quicquid omnes locupletes possederunt: ultra Salomonis opulentiam fortuna te provehat: terram marmoribus, auro parietes, gemmis laquearia abscondas. Non tantum habere tibi liceat, sed calcare divitias. Accedant statuae, et picturae, et quicquid ars luxui serviens elaboravit: majora cupere ab his disces. Naturalia desideria finem habent; ex falsa opinione nascentia infinita sunt. Quid refert, quantum tibi in arca, quantum in horreis lateat, si non computas acquisita, sed acquirenda? Toto eget mundo, cujus non explet mundus cupiditatem. Atque utinam considerares, quanta secum mala divitiae afferant, quanta auferant bona! Invenires procul dubio, quam vera sit Apostoli sententia: Radix enim omnium malorum est cupiditas. Inde germinant fraudes, inde consurgunt bella; hinc perjuria, hinc proditiones oriuntur. Tolle avaritiam, et non est discordia: desinat avaritia, et cessat ambitio. Haec terram latronibus complet, mare piratis, urbes tumultibus, domos insidiis, forum injustitia. Quaedam nimirum societas, pene etiam nominis, est vitiis et divitiis) (nowość)

Sac. Petrus Ludovicus Danes. Institutiones Doctrinae Christianae, sive Catechismus ad usum seminariorum (uzupełniono)

Sac. Petrus Ludovicus DanesInstitutiones Doctrinae Christianae... Pars I. Sectio I. Caput IX. Religionis series a Mose usque ad Davidem. (Q. 3. Numquid ejusdem MOSIS ministerio Israëlitae LEGEM acceperunt? R. Ita; veterem scilicet illam, totamque praefigurativam, quae sacrificiis caeremoniisque suis omnibus praenuntiabat praestantiorem aliam sibi successuram, ac praesertim illius auctorem, Mediatorem Dei et hominum CHRISTUM JESUM. Hac porro ratione data est. Quinquagesimo die ab exitu ex Ægypto, e monte Sinai, inter fulgura ac tonitrua, et horrificum buccinae sonitum, decalogum Deus universo populo promulgavit, et, in duabus tabulis lapideis descriptum, Mosi tradidit. Has cum Moses propter flagitium populi, vitulum aureum adorantis, confregisset, novas deinde a Deo accepit in arca foederis perpetuo asservandas. Praeter has leges morales, aliae quoque adjunctae sunt, tum quae ad sacrificia divinique cultus caeremonias, tum quae ad exercenda judicia, justitiamque administrandam pertinerent) (nowość)

Św. Bonawentura Biskup, Doktor Kościoła. Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa w pobożnych rozmyślaniach zawarty (uzupełniono)

Św. Bonawentura Biskup, Doktor Kościoła. Żywot... O różnych rodzajach bogomyślności. (Trzeba żebyś wiedziała, że różne są rodzaje bogomyślności, stosownie do stopnia doskonałości, w jakim znajduje się dusza ćwiczeniom takowym oddająca się. Osoby bardzo już uduchownione, mogą zatapiać się w kontemplacji czyli w zapatrywaniu się oczami duszy, na majestat Boski i chwałę dworu niebieskiego. Zaś początkujący na tej drodze, powinien ćwiczyć się w zapatrywaniu się na człowieczeństwo Pana Jezusa, i to jest właśnie co ja pragnę ułatwić ci dziełkiem niniejszym. Trzeba więc żebyś od tego rodzaju kontemplacji zaczynała, gdyż inaczej nie mogłabyś dojść do tamtych wyższych jej stopni. Z tego więc miarkuj, jak ważnym i potrzebnym jest dla ciebie to czego cię tu, przy rozmyślaniach życia Pana naszego, uczę. Bądź pewną, że nie dojdziesz nigdy do głębszego zatapiania się w kontemplowaniu wielkości Boga, jeśli pilnie i długo nie będziesz się ćwiczyć w zapatrywaniu się na tegoż Boga wyniszczenie, przez stanie się człowiekiem z miłości ku ludziom) (nowość)

S. Bonaventura Episcopus, Doctor Ecclesiae. Meditationes Vitae Christi (uzupełniono)

S. Bonaventura Episcopus, Doctor Ecclesiae. Meditationes... De tribus generibus contemplationis. (Scire autem debes contemplationis tria esse genera: duo principalia propter perfectos; tertium additur pro imperfectis. Duo perfectorum sunt contemplatio majestatis Dei, et contemplatio coelestis curiae. Tertium pro incipientibus et imperfectis est contemplatio humanitatis Christi, quam in hoc libello tibi describo. Et ideo ab hac tibi incipiendum est, si vis ascendere ad majora; alias non tam ascendere, quam reverti posses. Vide igitur quam necessaria sit tibi hujus libelli doctrina. Nunquam enim ad sublimia Dei, mente elevare te posse confidas, nisi in hac te diligenter et longo tempore exerceas) (nowość)

Tomasz a Kempis. De imitatione Christi. O naśladowaniu Jezusa Chrystusa (uzupełniono)

Tomasz a Kempis. O naśladowaniu Jezusa Chrystusa. III. 59. Quod omnis spes et fiducia in solo Deo est figenda. Całą ufność i nadzieję, w Bogu tylko pokładać należy. (Uczeń. Panie, gdzież jest ufanie moje na tym świecie? Albo któraż jest największa pociecha moja pod słońcem? Czyliż nie Ty, Panie i Boże mój, którego miłosierdzie bez miary. Gdzież mi było dobrze bez Ciebie? – Albo kiedyż mogło mi być źle z Tobą. Wolę być ubogim dla Ciebie, aniźli bogatym bez Ciebie. Wolę raczej z Tobą pielgrzymować po ziemi, aniźli Niebo bez Ciebie posiadać. Gdzie Ty, tam Niebo: a tam śmierć i piekło, gdzie Ciebie nie masz. Tyś pożądaniem duszy mojej: dlatego za Tobą jęczeć i wołać, i w modłach moich wzywać Cię będę. Nie masz, komu bym mógł zupełnie zaufać; nie masz, kto by mię mógł wspomóc skutecznie; jedno Ty jeden o Boże mój! Tyś nadzieją moją, Tyś ufnością moją: Tyś pocieszycielem moim, Tyś mi najwierniejszy we wszystkim) (nowość)

Thomas a Kempis. De imitatione Christi. Considerationes ad cuiusque libri singula capita (uzupełniono)

Thomas a Kempis. De imitatione Christi... III. 59. Quod omnis spes et fiducia in solo Deo est figenda. (Domine, quae est fiducia mea, quam in hac vita habeo? aut quod maius solacium meum ex omnibus apparentibus sub caelo? Nonne tu, Domine Deus meus, cuius misericordiae non est numerus? Ubi mihi bene fuit sine te? Aut quando male esse potuit praesente te? Malo pauper esse propter te, quam dives sine te. Eligo potius tecum in terra peregrinari, quam sine te caelum possidere. Ubi tu, ibi caelum; atque ibi mors et infernus, ubi tu non es. Tu mihi in desiderio es; et ideo post te gemere, clamare et exorare necesse est. In nullo denique possum plene confidere, qui in necessitatibus auxilietur opportunis, nisi in te solo Deo meo. Tu es spes mea, tu fiducia mea, tu consolator meus et fidelissimus in omnibus... Solacium est miseris, socium habere in poenis. Quis est iste socius tam bonus et pius, qui scit compati miseris et infirmis? Iste est Dominus noster Iesus Christus, pro nobis passus et crucifixus, qui in evangelio dicit, se medicum et pastorem esse animarum et consolatorem tribulatorum, pauperum et infirmorum, lapsorum et vulneratorum. Non est, inquit (Mt 9, 12), opus sanis medicus, sed male habentibus) (nowość)

Divi Thomae Aquinatis, Doctoris Angelici, totius Summae Theologicae Conclusiones (uzupełniono)

Divi Thomae Aquinatis totius Summae Theologicae Conclusiones. De passionibus irascibilis, et primo de spe et desperatione. (Utrum spes sit idem quod desiderium vel cupiditas. Co. – Cum spei, quae ad vim irascibilem attinet, objectum sit bonum futurum arduum adipiscibile, necessario differt a desiderio et cupiditate, quae ad vim concupiscibilem pertinent) (nowość)

S. Vincentius Ferrerius OP. Tractatus de vita spirituali (uzupełniono)

S. Vincentius Ferrerius OP. Tractatus... Supradictae rationes quomodo habeant efficaciam. (Prima enim ratio non habet vigorem, nisi in anima, quae habet magnum spiritum, et sentit et contemplatur nobilitatem, et perfectionem, et dignitatem Dei, et conatur ad amandum Deum, et honorandum in omnibus, secundum quod Deus est dignus. Secunda ratio non habet efficaciam, nisi in anima, quae cordialem devotionem sentit in spiritu erga caritatem et bonitatem Filii Dei, quam nobis monstravit in sua propria passione, propter nos accepta; sic, quod anima desideret totis suis viribus facere recompensationem Deo, de bonitate, et de caritate ostensa in passione. Tertia ratio non proficit, nisi in anima, quae sentit altitudinem perfectionis, quam requirit Dominus, et praecipit esse in omni creatura; quae profunda ratione mandatum Dei conatur adimplere, et cum magna voluntate venire in dictam perfectionem. Quarta ratio solum locum habet in anima, quae per intellectus affectionem recogitat magnitudinem, et nobilitatem beneficiorum Dei, et gratiam ipsius; et quae conatur rependere Deo servitium debitum secundum beneficia recepta) (nowość)


*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
Wybrane teksty z poprzednich aktualizacji:

(10 września 2015)
Bp Donald J. Sanborn. Przeciw mentewakantyzmowi. ( PDF )
Dusza potępionej. 
List z piekła. "Nie módl się za mnie - jestem potępiona!" ( PDF )
Ks. Franciszek de Ligny SI. 
Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa z czterech Ewangelistów zebrany i ułożony, potrzebnym wykładem powiązany, a uwagami objaśniony; tudzież Dzieje Apostolskie
Św. Jan od Krzyża, Doktor Kościoła. 
Noc Ciemności i Pieśń Duchowa
Ks. Jan Józef Gaume. 
Zasady i całość wiary katolickiej czyli wykład jej historyczny, dogmatyczny, moralny, liturgiczny, apologetyczny, filozoficzny i socjalny, od stworzenia świata aż do naszych czasów
Ks. A. Kraetzig SI.
 Janssen i historia reformacji ( PDF )
O. Tilmann Pesch SI.
Chrześcijańska filozofia życia

(17 sierpnia 2015)
Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Błędy doktrynalne Dignitatis humanae ( PDF )
Michał Christian. 
Chrześcijańskie pojęcie sportu
Św. Jan od Krzyża, Doktor Kościoła. 
Wnijście na Górę Karmelu
Sac. Claudius Arvisenet. 
Sapientia Christiana. (Mechliniae 1933)
Henryk Hello. Syllabus w wieku XX ( PDF )
Ks. Piotr Skarga SI.
O kąkolu heretyckim i diabelskiej wolności religijnej ( PDF )
P. Petrus Skarga SI. 
De haeretica zizania et diabolica libertate religiosa ( PDF )

(22 lipca 2015)
Ks. Benedict Hughes CMRI. Ciężkie zaniedbanie: Całkowita porażka soborowej hierarchii w egzekwowaniu norm moralnych (PDF)
Kanonik Duilhé de Saint-Projet. 
Apologia naukowa wiary chrześcijańskiej
S. Petrus Canisius SI, Doctor Ecclesiae. 
Catechismi Latini et Germanici
Św. Tomasz z Akwinu, Doktor Kościoła. 
O społeczeństwie i władzy. De regimine principum I, 1-3 ( PDF )
S. Bonaventura Episcopus, Doctor Ecclesiae. 
Collatio de contemptu saeculi ( PDF )

(30 czerwca 2015)
Bp Moises Carmona. W obronie moich święceń biskupich. ( PDF )
Abp Stanisław Karnkowski, Prymas Polski. 
Kazania o Chwalebnej Eucharystii
M. Arcta 
Słownik Staropolski: 26 000 wyrazów i wyrażeń używanych w dawnej mowie polskiej
P. Germanus Cartier OSB. 
Psalmodiae ecclesiasticae dilucidatio

(8 czerwca 2015)
Ks. Antoni Chmielowski. Krótki rys historii kościelnej
Ks. prof. Bernard Bartmann. 
Nasza wiara w Opatrzność
Ks. Benedict Hughes CMRI. 
A on znowu swoje! Bergoglio wywołuje zgorszenie wśród katolików nonszalanckim podejściem do małżeństwa ( PDF )
Św. Cyprian Biskup Kartaginy i męczennik. O cierpliwości ( PDF )

(18 maja 2015)
Bp Donald J. Sanborn. Kolejne herezje Bergoglio potwierdzają niekatolicki charakter modernistycznego Neokościoła (PDF)
Ks. Franciszek Kwiatkowski SI. 
Filozofia wieczysta w zarysie
Ks. Dr Michał Sopoćko, Docent Uniwersytetu Wileńskiego. 
Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowym. Studium teologiczno-pedagogiczne. (De educatione spirituali secundum Nicolaum Lancicium. Tractatus theologicus ac paedagogicus)
O. Mikołaj Łęczycki SI (V. P. Nicolaus Lancicius SI). 
De praxi Divinae praesentiae et orationum iaculatoriarum ac variis orandi Deumque pie colendi modis

(27 kwietnia 2015)
La Dottrina Cristiana composta per ordine della santa memoria di Papa Clemente VIII dal ven. Cardinale Roberto Bellarmino
Ks. Józef Krukowski. 
Perykopy ewangelijne niedzielne i świąteczne dla użytku katechetów, kaznodziei, rodziców i nauczycieli
Ks. Anthony Cekada.
 Bergoglio nie ma nic do stracenia... zatem sedewakantystyczna argumentacja musi się zmienić ( PDF )
Św. Robert kard. Bellarmin SI, Biskup, Doktor Kościoła.
Wykład Nauki Chrześcijańskiej. (Katechizm większy) (PDF)

(7 kwietnia 2015)
Bp Donald J. Sanborn. Zawirowania w FSSPX w związku z konsekracją na biskupa ks. Faure


KSIĄŻKI W FORMACIE DJVU

ARTYKUŁY I KSIĄŻKI W FORMACIE PDF

KATECHIZMY KATOLICKIE I NAUKI KATECHIZMOWE

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Jezus Chrystus, Zbawiciel świata ( PDF )

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Odrodzenie ludzkości ( PDF )

Ecclesiae Magisterium. Papież Urban VIII, Papież Benedykt XIV. Wyznanie Wiary dla chrześcijan wschodnich ( PDF )

Ecclesiae Magisterium. Św. Pius X, Papież. Encyklika Pascendi dominici gregis o zasadach modernistów ( PDF )

Ecclesiae Magisterium. Papież Pius XI. Encyklika Mortalium animos. O popieraniu prawdziwej jedności religii ( PDF )

Ks. Paweł Smolikowski CR. Katechizm sporny. (Rozprawa z sceptykami, z racjonalistami, z indyferentnymi i z heretykami)

O. Jan Jakub Scheffmacher SI. Katechizm polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych, zaprzeczanych lub przekształcanych ( PDF )

Ks. Zygmunt Chełmicki. Ojców naszych Wiara Święta (mały katechizm) ( PDF )

Św. Robert kard. Bellarmin SI, Biskup, Doktor Kościoła. Katechizm mniejszy czyli Nauka Chrześcijańska krótko zebrana ( PDF )

Św. Robert kard. Bellarmin SI, Biskup, Doktor Kościoła.Wykład Nauki Chrześcijańskiej. (Katechizm większy) ( PDF )

O. Marian Morawski SI. Dogmat łaski. 19 wykładów o porządku nadprzyrodzonym ( PDF )

O. Marian Morawski SI. Dziewięć nauk o Sercu Jezusowym, jako Sercu Kościoła ( PDF )

O. Tilmann Pesch SI. Chrześcijańska filozofia życia

Potępienie herezji liberalizmu. Mały katechizm o Syllabusie ( PDF )

Ks. Jacek Tylka. Dogmatyka katolicka. Traktat o Kościele Chrystusowym

Ks. Piotr Semenenko CR. O nieomylności Kościoła

Ks. Franciszek Hettinger. Nieomylność Papieża

Z "Rycerza Niepokalanej". Dlaczego wierzę (47 artykułów apologetycznych)

Henryk Hello. Nowoczesne wolności w oświetleniu encyklik. Wolność sumienia - wolność wyznania - wolność prasy - wolność nauczania ( PDF )

O. Mikołaj Jamin OSB. Myśli Teologiczne odnoszące się do błędów współczesnych. O jedności prawdziwej religii

Ks. Andrzej Dobroniewski. Modernizm i moderniści

Ks. Andrzej Macko. Znaczenie encykliki o modernizmie ( PDF )

Ks. Maciej Sieniatycki. Modernistyczny Neokościół

Ks. Anthony Cekada. Tradycjonaliści, nieomylność i Papież ( PDF )

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Sedewakantyzm ( PDF )

"The Reign of Mary". Stanowisko Teologiczne Zgromadzenia Maryi Niepokalanej Królowej (CMRI) ( PDF )

Ks. Józef Stagraczyński. Historia biblijna. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

O. Paweł Segneri SI. Kazanie o Bóstwie Chrystusowym ( PDF )

O. Mikołaj Łęczycki SI. Pobudki do unikania grzechu śmiertelnego i kilka innych rozważań pobożnych ( PDF )

O. Jan Tauler OP. Ustawy duchowe. Dzieło z XIV wieku ( PDF )

Św. Piotr Alkantary. Pokój duszy ( PDF )

Ks. Wawrzyniec Scupoli. Utarczka duchowa czyli nauka poznania, pokonania samego siebie, i dojścia do prawdziwej doskonałości chrześcijańskiej

Bp Jan Piotr Camus. Duch świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego

Św. Alfons Maria Liguori, Biskup i Doktor Kościoła. O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy ( PDF )

O. Fryderyk William Faber. Postęp duszy, czyli wzrost w świętości

O. Gabriel Paláu SI. Katolik uczynkiem i prawdą (73 artykuły formacyjne)

Bp Michał Nowodworski. Kilka słów Ojców i Nauczycieli Kościoła dla tych, którzy szemrzą w przeciwnościach i cierpieniach ( PDF )

Abp Józef Bilczewski. List pasterski o czci Najświętszej Maryi Panny

Ks. Zygmunt Golian. Konferencje majowe. Rozmyślania na każdy dzień maja ( PDF )

Ks. Kazimierz Buczkowski. Psalmy Dawida na język polski wierszem przełożone. (Wydanie drugie)

Ks. Adam Gerstmann. Święty Augustyn jako teolog, duszpasterz, człowiek ( PDF )

Ks. Jakub Balmes. Fanatyzm i indyferentyzm, ich źródła i następstwa

T. W. "Człowiek" Ernesta Hello

Ks. Władysław Michał Dębicki. Wielkie bankructwo umysłowe. Rzecz o nowoczesnym skrajnym sceptycyzmie naukowo-filozoficznym
(15 artykułów o filozofii nowożytnej)

Ks. Antoni Langer SI. Św. Tomasz z Akwinu i dzisiejsza filozofia

Ks. Jan Badeni SI. Życie św. Ignacego Loyoli, założyciela zakonu Towarzystwa Jezusowego

Kardynał M. Wiseman. Fabiola. Powieść z czasów prześladowania chrześcijan w roku 302

Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Redaguje kolegium:
Mariusz Gruszeczka, Michał A.Nowak, Mirosław Salawa.
Współpraca:
Iwona Olszewska.
Kontakt: poczta@ultramontes.pl
© Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kraków 2004-2015

Omnia ad honorem Omnipotentis Dei et Ecclesiae Romanae!

Wszystko na cześć Boga Wszechmogącego i Kościoła rzymskiego!