Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Matko Przedziwna

 

Cudowne zdarzenie

 

Dnia 20 kwietnia 1906 r. około godziny ósmej wie­czorem, 40 wychowanków kolegium OO. Jezuitów w Quito (Ekwador) zebranych w refektarzu, było świadkiem następu­jącego zdarzenia: Kolacja już miała się ku końcowi, rozmowa ożywiona zapanowała, gdy wtem z początku jeden po drugim a potem wszyscy ze zdziwieniem ogromnym skierowali swe oczy na jedną ścianę, na której wisiał obraz Najświętszej Panny Maryi – oczy na obrazie to otwierały się, to zamy­kały i trwało to prawie kwadrans.

 

Przedziwne to zdarzenie ponawiało się kilkakrotnie przez całe trzy dni, a patrzyło nań tysiące osób przybyłych na wieść o tym cudzie. Sprawą tą zajęła się specjalna ko­misja duchowna, która po długim badaniu orzekła dnia 3 czerwca: Że fakt ten jest udowodnionym historycznie, że żadnym naturalnym sposobem nie może być objaśnionym, wytłumaczonym i wreszcie, że fakt ten nie może być przy­pisywanym siłom szatańskim.

 

Cudem tym bez wątpienia Najświętsza Panna Maryja chce rozbudzić życie katolickie w rzeczpospolitej Ekwadoru, którą Garcia Moreno poświęcił Sercu Pana Jezusa, a dziś nieprzyjaciele wiary św., masoni, w sposób okrutny i ohydny wszelkimi środkami starają się wydrzeć wiarę w nadprzyrodzone ideały ludzkości. Najświętsza Panna Maryja, zdaje się, chce tym cudem zachęcić wiernych do uciekania się do Niej, ukazując, że wzrok Jej na nich jest zwrócony.

 

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom I. (Przykłady na maj). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1926, s. 254.


© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Kraków 2007

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: