Za Przyczyną Maryi
Przykłady opieki Królowej Różańca św.

Matko Przedziwna

Najświętsza Panna Maryja nagradza swych czcicieli

O. Weninger, T. J., opowiada o pewnym oficerze, który właśnie wtedy walczył w Paryżu przeciw powstańcom, kiedy O. Weninger odjeżdżał jako misjonarz do Ameryki. Oficer ten był protestantem, żonę jednak miał katoliczkę i dzieci też po katolicku wychowywać kazał. Odwiedził on mię, opowiada O. Weninger, a gdyśmy rozmawiali o naszej religii katolickiej, rzekł on do mnie: "Co mi się u katolików najbardziej podoba, to to, że tak serdecznie i gorąco czczą Najświętszą Pannę Maryję. Jestem protestantem, ale bardzo chętnie słucham, gdy żona moja odmawia wraz z dziećmi: «Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej». Niech Ojciec raczy posłuchać, co mi się przydarzyło w Paryżu. Było to podczas rewolucji ulicznej 1848 r. Wtem stanął przed domem generał Bignac i zawołał: «Do walki na barykady». Zrobiłem naprędce testament, uścisnąłem żonę i dzieci i wyruszyłem przeciw powstańcom. Straszna to była chwila. Uczestniczyłem we wielu potyczkach, lecz wobec tej walki ulicznej wszystko było niczym. Kiedy kule gromadnie obok mnie przelatywały, przypomniałem sobie modlitwę mych dziatek. Na koniu, wpośród zgiełku walki wołałem w sercu do nieba: «Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za mną!» i wyszedłem cało z potyczki".

Czyż to nie dowód, że Maryja nagradza swych czcicieli – chociażby byli innowiercami?

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom I. (Przykłady na maj). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1926, ss. 164-165.

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2006

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: