Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Matko Stworzyciela

Z więzów śmierci Oswobodzicielka

 

Maryja wskrzesza nieochrzczone niemowlę

 

We fryzyjskim kraju w Mariengarten doniesiono pewnego razu we wielkim poście, że na sąsiednim folwarku dziecko umarło, nie otrzymawszy chrztu świętego. Było tam zwy­czajem, że dzieci we wielkim poście narodzone, chrzczono dopiero we Wielką Sobotę i używano świeżych olejów i świeżej wody święconej.

 

Głęboko zasmucony opat wstał zaraz od stołu, udał się do kościoła, rzucił się na kolana, i ze łzami w oczach błagał Matkę Boską, aby to niedbalstwo, którego on był przyczyną, naprawiła, wracając umarłemu dziecku przynajmniej tak długo życie, dopóki nie będzie ochrzczone. A w końcu dodał: "Najświętsza Panno, ślubuję, że nie wezmę do ust pierwej pokarmu, póki mnie nie wysłuchasz".

 

Powstawszy z modlitwy, kazał się do ciała dziecka zaprowadzić, położył Ewangelię i stułę na nie – i skostniałe członki ożywiły się – dusza dziecka – oczyszczona z grzechu pierworodnego przez pobożnego opata, gorliwego sługę Maryi, nazajutrz weszła do niebieskich radości.

 

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom I. (Przykłady na maj). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1926, s. 263.

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2007

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: