Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Matko Stworzyciela

Z więzów chorób Uzdrowicielka

Maryja leczy i do zdrowia przywraca

 

Matka Boża cudowna w Podkamieniu

 

"Młodość górna, ale i chmurna" – tak pisał o tej dobie ludzkiego wieku, jeden z poetów. – Bo i miłość nieraz uśmiechnięta i rumiana, ma swoje cierpienie; a stra­pienie szukające ofiar dla siebie, łamie nieraz rozwinięte niedawno kwiaty. – Przecież to jednak piękny widok patrzeć na młodzieńca, czy dziewicę, z cierniami wbitymi w serca, idących po pociechę ku Maryi!...

 

W uczuciu wdzięczności słał się pod stopy Cudownej w Podkamieniu, młody hr. Wincenty Łubieński, kreśląc w dniu 23 lipca 1882 r. swoje zeznania. Gotował się do trudnego egzaminu, a pamięć i zdolności zawodziły go zupełnie.

Z rodzinnego domu przyszły do tego smutne wiado­mości o ciężkiej słabości ukochanej siostry, która zachoro­wawszy na gwałtowne zapalenie płuc, dotknięta została paraliżem.

 

Wtedy pobożny młodzieniec ofiarowuje swój egzamin i cierpienia siostry Matce Boskiej Podkamieńskiej i czyni ślub, że gdy wysłuchanym zostanie, to odbędzie pieszo pielgrzymkę do wsławionej świątyni Królowej Nieba...

 

A tymczasem od łoża dogorywającej dziewczyny odstąpili lekarze i zadecydowali, że nie ma ratunku!

 

Wśród łez oczekiwała rodzina rychłego końca; a ko­nające dziewczę szepcze wyraźnie: Jeśli mię do zdrowia powrócisz, Matko cudowna, to obraz Twój wymaluję do najuboższego w ziemi naszej kościółka.

 

Zaledwie wypowiedziała te słowa, aż oto czuje, jak siły wracają w martwiejące ciało a wkrótce do zupełnego powraca zdrowia...

 

Więc wysłuchała Maryja jednej prośby, nie odrzuciła i drugiej.

 

Wincenty zdał egzamin nie tylko z pomyślnym wyni­kiem, ale wprost ze świetnym rezultatem; spełnił także szlachetny młodzieniec swój ślub – odbył pielgrzymkę pieszo z Tarnopola do Podkamienia...

 

–––––––––––

 

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom I. (Przykłady na maj). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1926, ss. 314-315.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMVIII, Kraków 2008

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: