Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Matko Odkupiciela

Maryja prowadzi do wiary prawdziwej

 

Pożegnanie z Matką Bożą

 

Św. Wincenty Ferreriusz opiekował się młodą dziewczyną; starał się ją zapalić gorącą miłością ku Matce Najświętszej, dając w Niej wzór do naśladowania. Wskazywał jej nadto, jak dążyć do wyższych, szczytnych celów, jak się odrywać od ziemi, od tego co niskie, płaskie i brudne. Jednego razu, przyszła owa dziewczyna do świętego z tym, że dłużej nie może iść drogą przez niego wytkniętą, bo to droga ciężka i trudna, pełna cierni i krzyżów; a przed nią ściele się droga wygodna, szeroka – po niej świat kroczy a ona zasłana nie cierniami, ale różami.

 

Tłumaczyła się, że jest młodą, świat stoi przed nią otworem, nęci ją wszelkimi sposobami, okazując szczęście i rozkosze tej ziemi. Czemuż więc ona nie ma z tego korzystać, jak tyle tysięcy ludzi korzysta.

 

Św. Wincenty, jako wielki znawca dusz i doskonały ich kierownik, powiedział do niej te słowa: "Dobrze, zrób jak chcesz, ale musisz mi przyrzec, że zanim drogę cnoty opuścisz, pożegnasz się z Matką Najświętszą, słowami przeze mnie dla ciebie wypisanymi, które klęcząc po raz ostatni przed Jej obrazem wymówisz".

 

Poszła tedy dzieweczka do świątyni, uklękła przed obrazem Bogarodzicy i czyta słowa następujące: "Przyszłam o Matko moja, pożegnać Cię już na zawsze, gdyż zamierzam opuścić Ciebie i nigdy Cię już nie odwiedzać – a czynię to dlatego, że świat wzywa mnie, abym mu służyła, obiecując mi za to, szczęście w tym życiu – a ja tak go pragnę, tak za nim tęsknię! Żegnam Cię – a żegnam na zawsze – już się więcej nie zobaczymy!".

 

Jeszcze nie zupełnie dokończyła tych słów pożegnania, wybuchnęła płaczem, wśród łkania odwołała wszystkie wyrzeczone przed chwilą słowa pożegnania, wyznając swą winę ze skruchą serdeczną i przyrzekła Matce Najświętszej wiernie odtąd służyć i nigdy Jej nie opuścić!...

 

–––––––––––

 

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom I. (Przykłady na maj). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1926, ss. 343-344.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMVIII, Kraków 2008

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: