Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Matko Odkupiciela

Maryja prowadzi do wiary prawdziwej

 

Owoc czynnej miłości ku Maryi

 

O trzy godziny drogi od miasta X. leży w uroczym po­łożeniu maleńka wioska, której dziedzic, starzec 70-letni, nie był katolikiem, a nawet nie przyjął Sakramentu Chrztu św. Nieszczęśliwy ten człowiek żył jako bezwyznaniowiec i wol­nomyśliciel. Nazwiska jego nikt nie znał, bo je ukrywał. Był to człowiek wykształcony i inteligentny. Pasterz owej parafii wielce ubolewał nad nieszczęsnym stanem duszy owego człowieka, w którym jednak łaska Boża rozpoczęła już swoje działanie, a to z następującej przyczyny: W dzień św. Jana Chrzciciela, gdy był obecnym w domu państwa N., przyniósł ogrodnik młodej córce państwa N., wielce pobożnej, a zwła­szcza zamiłowanej w Maryi, piękny bukiet. Celina umieściła go natychmiast u stóp statuy Najświętszej Dziewicy, wołając z uniesieniem: "O Maryjo! Tyś stokroć piękniejszą od tych lilii, róż i fiołków!" – Pan ów przerwał jej mowę i zapytał: "Któż jest ta Maryja, o której słyszę cię, moje dziecko, tak często mówiącą?" – Celina odpowiedziała z żywością: "Kto jest Maryja? Ach, to jest Niewiasta i Dziewica niezrównana!". I co tylko miłujące serce dziewczęcia wiedziało, to wypo­wiedziało o Maryi, tej Królowej serc – i widziała, że słowa jej sprawiły silne wrażenie na owym starcu. – Dnia następ­nego przybył on znowu do państwa N., a przyniósłszy Ce­linie piękny bukiet, już sam go złożył u stóp Maryi. – Był on już pod wpływem łaski Bożej.

 

Niedługo objawił życzenie zostania katolikiem – przyjął Chrzest święty i został członkiem bractwa Różańca świętego i najgorliwszym jego czcicielem, a nawrócenie swe przypi­sywał zawsze onej szczęśliwej chwili, gdy rozmiłowane w Nie­bieskiej swej Matce dziewczę, urokiem swego o niej słowa, sprawiło, iż dusza jego zapragnęła przyjęcia Chrztu świętego i zostania synem takiej Matki.

 

–––––––––––

 

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom I. (Przykłady na maj). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1926, ss. 324-325.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMVIII, Kraków 2008

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: