Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Matko Odkupiciela

Maryja prowadzi do wiary prawdziwej

 

Cuda Najświętszej Panny Maryi w Latyczowie

 

Między r. 1579 – 1598 zbudował w Latyczowie Jan Po­tocki, starosta kamieniecki, ożeniony z Elżbietą Kamieniecką, córką wojewody podolskiego, zamek obronny. Jan Potocki był zagorzałym kalwinem, żona zaś jego była gorliwą katoliczką. Toteż kiedy Dominikanie, odprawiający w tych stro­nach misje, przybyli r. 1606 do Latyczowa, niosąc ze sobą obraz Matki Boskiej, który otrzymali z błogosławieństwem od Ojca Świętego, starosta Jan Potocki żadną miarą nie chciał wpu­ścić ich do miasta i dopiero na gorące prośby swej żony Elżbiety pozwolił im zamieszkać na przedmieściu zwanym Latyczówka. Tam Dominikanie w jednej chałupie wiejskiej sami zamieszkali, a w drugiej urządzili kaplicę i w niej umieścili ów cudowny obraz.

 

Razu jednego, kiedy w tej kapliczce według zwyczaju swego zakonu o północy odmawiali jutrznię, domek ten taka opromieniła jasność, że w mieście Latyczowie mniemano, iż przedmieście się pali. Wszyscy więc, i sam starosta Potocki, pospieszyli na ratunek. Widząc jednak zamiast płomieni ognia cudowną jasność nieba, przejęci zostali jak najgłębszym uczuciem religijnym. Uczucie to ogarnęło i serce samego sta­rosty. Łaska Boża tknęła jego duszę i spowodowała jego nawrócenie. Porzucił błędy herezji – powrócił na łono Ko­ścioła katolickiego, a Dominikanom pozwolił przenieść się do Latyczowa, nadto darował im zamek na kościół i klasztor hojnie ich wyposażył. Tak więc cudem Maryja zdobyła serce starosty i założyła tron swych łask w jego zamku.

 

–––––––––––

 

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom I. (Przykłady na maj). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1926, ss. 325-326.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMVIII, Kraków 2008

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: