Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Matko Odkupiciela

Maryja opiekuje się misjami

 

Cześć Najświętszej Panny Maryi u muzułmanów

 

Nabożeństwo powszechne ku Najświętszej Panience mimo woli wzbudza też cześć dla Niej i u ludów będących poza Kościołem św. Oto nowy dowód tego wpływu Najświętszej Panny Maryi:

 

Niedawno, opowiada jeden z pielgrzymów Palestyny, we wiosce tureckiej Damanu zachorowało śmiertelnie dziecię ubogiej muzułmanki; patrząc na dogorywające dziecię, zrozpaczona matka wspomniała sobie na łaski, jakie świadczy uciekającym się do Niej, Maryja z Nazaretu, jak więc może, błaga Niepokalaną, by synka jej uratowała od śmierci. Matka pod krzyżem Boskiego swego Syna stojąca, odczuła boleść serca matki poganki i wróciła od razu zdrowie dziecięciu. Wieść się rozchodzi natychmiast o tym cudzie po wiosce, wszyscy zbierają się i postanawiają udać do Nazaretu, by Pannie Maryi podziękować za łaskę. Wyruszyło ich w drogę 150, przyszli do kościoła i z wielkim uszanowaniem modlili się w nim, opowiadając kapłanom, pełni wdzięczności, powód swego przybycia. – Lecz o mało co, akt ten religijny nie miał smutnego zakończenia. Muzułmanów uderzył obraz ukrzyżowania Pana Jezusa, zapytali co to za jeden, a gdy się dowiedzieli że to Syn Maryi, ukrzyżowany przez Żydów, oburzyli się bardzo na nich, o tej krzywdzie opowiadali jedni drugim i zachęcali się do pomszczenia boleści zadanej Maryi. Szczęściem doniesiono o tym OO. Franciszkanom i tym udało się, chociaż z trudem, uspokoić obudzonych muzułmanów, wytłumaczyli im bowiem, że to już bardzo dawno się stało i że Allah już sam sobie sprawiedliwość wymierzył.

 

 

–––––––––––

 

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom I. (Przykłady na maj). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1926, ss. 351-352.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMIX, Kraków 2009

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: