Za Przyczyną Maryi
Przykłady opieki Królowej Różańca św.

Panno Czcigodna
Cześć Królowej Różańca św.

Dziatki apostołami Różańca św.

W pewnej parafii, gdzie modlitwa różańcowa doznaje wielkiej czci, dzieci, pośród swych rodzin stają się "apostołami Różańca".

Niekiedy działanie ich jest słabe i powolne – jednak rodzice słuchają ich z zajęciem; jest to małe ziarenko pszenicy, które nieraz kiełkuje i wydaje obfite owoce pod błogosławioną ręką Niepokalanej Matki Boga.

Dziatki te, z wielką chciwością i upodobaniem słuchają nauk o Różańcu i opowiadań o skuteczności tej cudownej modlitwy. A jeśli jakie nieszczęście nawiedzi rodzinę, której członkowie nie odmawiają różańca – dzieci wołają: "O czemuż oni nie są wpisani do Różańca?! Bóg nie dopuściłby na nich wówczas tych nieszczęść, a jeśliby je dopuścił, to Matka Boża wspierałaby ich tak swą pomocą, iż zamiast bluźnić Bogu, – umieliby cierpieć z poddaniem". Jeśli słyszą o jakim chorym, zaraz zapytują, czy wpisany do Różańca – a gdy usłyszą odpowiedź przeczącą lub wątpliwą, wtedy mówią: "O jakże biednym i nieszczęśliwym jest ten człowiek; zapewne nigdy nie słyszał o Różańcu, o gdyby przynajmniej teraz się wpisał – to Najświętsza Panienka przybyłaby mu z pomocą w ostatniej godzinie".

Rysy te pokazują, jak ważne miejsce zajmuje Różaniec w sercach i umysłach tych dziatek Maryi.

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, ss. 27-28.

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2006

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: