Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Ucieczko grzesznych

 

Różaniec św. prowadzi do zmiany życia

 

Zatwardziały grzesznik

 

Nic skuteczniej nie pobudza dusze do żalu za grzechy nad rozważania różańcowe. Niepodobnym jest bowiem rozważać mękę Jezusa, którą poniósł z miłości ku nam za grzechy świata, bez uderzenia się z przejęciem w piersi na znak skruchy jak niegdyś setnik pod Krzyżem.

 

Dlatego też Różaniec św. bardzo już wiele dusz nawrócił.

 

W żywocie bł. Bartłomieja Salati, dominikanina, czytamy następujące zdarzenie, które dobitnie wykazuje wpływ modlitwy różańcowej na dusze z dala żyjące od Boga.

 

Kiedy ten mąż Boży głosił słowo Boże w Aragonii, wskazano mu pewnego człowieka, którego życie było jednym publicznym zgorszeniem. Wiedziony miłością dusz bł. Bartłomiej zbliżył się po przyjacielsku do niego i począł go nakłaniać łagodnie do poprawy życia. Wszystkie jednak przedstawiania zdawały się być daremne, w końcu grzesznik odrzekł Błogosławionemu:

 

Po co się silisz na próżno, wszakże ja nic tak złego nie czynię, nie mam się nawet z czego spowiadać, choćbym nawet chciał.

 

Bł. Bartłomiej zdziwił się taką bezczelnością i już chciał go skarcić surowo, gdy wtem ujrzał przy nim szatana jak zatykał mu ręką usta i wodząc drugą ręką po czole jego, zdawał się odbierać mu pamięć dokonanych nieprawości. Nie rzekł już ani słowa, ale wziął grzesznika za rękę i w cichości poprowadził go przed obraz Matki Bożej Różańcowej, tam ukląkł i wraz z obecnymi rozpoczął Różaniec św.

 

Im dalej postępowano w modlitwie, tym ona silniejsze robiła wrażenie na tym człowieku, serce jego zmieniało się, wracała pamięć życia, promienie łaski Bożej uproszone przez Maryję przenikały go...

 

Świętą trwogą zdjęty, korzy się przed kapłanem, prosząc o spowiedź św. – ku radości wszystkich obecnych.

 

–––––––––––

 

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, ss. 222-223.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMX, Kraków 2010

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: