Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Ucieczko grzesznych

 

Różaniec św. prowadzi do zmiany życia

 

Różaniec matki w rękach zbrodniarza

 

Już temu więcej jak 30 lat.

 

W pewnym mieście Alzacji miał być stracony młody, zaledwie 22-letni przestępca. Niezliczone, ciekawe tłumy tłoczyły się koło miejsca stracenia, a cisza niezmącona panowała wokoło.

 

Zbrodniarz szedł smutny, ale spokojny, gdy zbliżali się do miejsca pokuty, nieszczęśliwy wyciągnął z kieszeni różaniec, i rzekł półgłosem do towarzyszącego mu księdza:

 

"Ten różaniec dała mi na pamiątkę dobra, kochana matka moja w dniu pierwszej Komunii św. W młodości mojej odmawiała go ze mną codziennie i dawała mi przy tym tysiące dobrych nauk. Później musiałem matkę opuścić, wszedłem w świat niebezpieczeństw pełny, zaszedłem na bezdroża, stałem się lekkomyślnym, w końcu popełniłem straszliwą zbrodnię, za którą jestem na śmierć skazany. Długo siedziałem w więzieniu i poprzysiągłem sobie nie nawrócić się nigdy przed śmiercią. Wtem jednego dnia znalazłem pomiędzy rzeczami, ten oto różaniec. Na jego widok wystąpił przed oczyma duszy obraz matki mojej i przyszły mi na pamięć wszystkie jej dobre nauki.

 

Długie, długie lata nie odmawiałem już różańca – teraz gdy zacząłem modlić się, łzy napłynęły mi do ócz.

 

Ileż ja ciężkich trosk i zmartwień sprawiłem biednej matce!

 

Proszę cię, ojcze duchowny, oddaj mojej matce ten różaniec, opowiedz jej moją skruchę i łzy, i zapewnij ją, że przed śmiercią nawróciłem się do Boga".

 

–––––––––––

 

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, ss. 223-224.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMX, Kraków 2010

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: