Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Ucieczko grzesznych

 

Różaniec św. prowadzi do zmiany życia

 

Nawrócenie pijaka

 

W ubogiej wiosce w Brabancji żył pewien człowiek słaby, który codziennie używał nadmiernie trunków, przeklinał ciągle, a do świętych Sakramentów od kilku lat nie przystępował.

 

Gdy już wszystkie usiłowania około jego nawrócenia okazały się daremnymi, zaczęto odmawiać za niego różaniec.

 

Pewna osoba, którą los grzesznika bardzo obchodził, odwiedziła go; zrazu używała wszelkich możliwych sposobów, by go ze złej drogi sprowadzić.

 

Jednego razu rzekła do chorego:

 

"Proszę pana o jedno, potem zostawię go w spokoju. Proszę zmówić ze mną jedno Zdrowaś Maryja – więcej nie żądam".

 

Chory zgodził się na to.

 

– Zmówił Zdrowaś Maryjo. –

 

I w jednej chwili zmienił się zupełnie.

 

Poprosił księdza, przyjął z budującą pobożnością Sakramenty święte i umarł w nadziei, że Pan nieprzebranego miłosierdzia nie potępi go.

 

–––––––––––

 

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, ss. 235-236.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMX, Kraków 2010

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: