Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Ucieczko grzesznych

 

Różaniec św. prowadzi do zmiany życia

 

Grzesznik nawrócony

 

Pewien młodzieniec oddany nieczystym nałogom nie miał śmiałości wyznać ich na spowiedzi świętej. Mimo to od czasu do czasu świętokradzko przystępował do Stołu Pańskiego.

 

Słysząc o nabożeństwie różańcowym, zapisał się do Bractwa i jak mógł tak pobożnie odmawiał różaniec celem uproszenia sobie dobrej spowiedzi.

 

Trzy dni tylko odmawiał, a taka boleść i żal za grzechy przejęły grzeszną duszę jego, że nie mogąc znaleźć spokoju, ni sprzeciwić się wyrzutom sumienia, poszedł do spowiedzi, naprawił wszystko i rozpoczął życie prawdziwie chrześcijańskie.

 

Różaniec wyjednał mu łaskę przezwyciężenia fałszywego wstydu. On mu dał siłę do oparcia się nieczystym pokusom i wrócił spokój sumienia.

 

Oto, co może zdziałać różaniec święty, gdy odmawia się go pobożnie.

 

–––––––––––

 

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, s. 236.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMX, Kraków 2010

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: