Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Ucieczko grzesznych

 

Różaniec ułatwia spowiedź św.

 

Królowa Różańca św. nawraca

 

W pewnej rodzinie ojciec był uczciwym człowiekiem, o religii nawet wyrażał się z uszanowaniem, jednak od wielu lat nie wykonał sam najmniejszego aktu religijnego. Żonę miał prawdziwie pobożną, którą takie życie męża, zresztą dobrego bardzo, bolało. Zachęcała go, prosiła, błagała, ale wszystko było daremne, nie zrażała się jednak i modliła gorąco.

 

Razu jednego słysząc doznane łaski za przyczyną Królowej Różańca św., postanowiła sobie co dzień przez cały miesiąc z nabożeństwem odmawiać cząstkę różańca św. w intencji nawrócenia męża. Miesiąc się skończył... Będąc w mieście, wstąpiła ostatniego dnia do kościoła, gdzie błagania swoje przedłożyła z ufnością Królowej Różańca św.

 

Gdy wróciła do domu, mąż zapytał ją:

 

– Skąd wracasz?

 

– Z miejsca, odrzekła, do którego bardzo pragnęłabym cię zaprowadzić.

 

– Skądże to?

 

– Wracam z kościoła.

 

– E tam to mogę też kiedy ci towarzyszyć jako mąż jak to już i tak parę razy uczyniłem.

 

– Ale ja pragnę, abyś do kościoła w innym celu poszedł ze mną.

 

– A teraz rozumiem, to jednak widzisz moja droga, dobre jest, ale dla takich tylko pobożnych jak ty.

 

– A ja ci powiadam, że dobre jest i dla mężczyzn i to przede wszystkim dla ojców rodziny. Kto szlachetny i prawy jest dla bliźnich, tym bardziej powinien nim być dla Boga.

 

– Masz słuszność, odrzekł mąż zamyślając się, a po chwili jakiegoś wahania dodał: Co byś na to powiedziała, jakbym ja się wyspowiadał?

 

– To jedyne moje pragnienie jeszcze w życiu do spełnienia, przyznam ci się nawet, że o to cały miesiąc co dzień Królowę Różańca św. prosiłam. Mam ufność, że mię Najświętsza Panna Maryja dziś wysłucha.

 

– Ufność twa cię nie zawiodła, dłużej łasce Bożej opierać się już nie chcę, czuję potrzebę wyspowiadania się, prowadź mię i to dziś jeszcze do twego spowiednika, chcę przed nim wyznanie życia mego uczynić.

 

Co postanowił spełnił i w kilka godzin później klęczeli oboje szczęśliwi jak nigdy i ze łzami za nawrócenie dane dziękowali Królowej Różańca św. u stóp Jej ołtarza.

 

–––––––––––

 

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, ss. 263-264.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMXI, Kraków 2011

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: