Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Ucieczko grzesznych

 

Różaniec ułatwia spowiedź św.

 

Te Deum

 

Niedawno wezwano księdza z diecezji Gurk (w Austrii) do śmiertelnie chorego, by go skłonił do przyjęcia świętych Sakramentów, z tą uwagą, że chory nie chce o tym ani wiedzieć. Natychmiast przyszło księdzu na myśl zdanie św. Klemensa Hofbauera, na podstawie którego miał sposobność przekonać się, że ilekroć w podobnych wypadkach udało się po drodze zmówić różaniec, nigdy modlitwa nie pozostała bez skutku. Ponieważ jednak tym razem droga była za krótką, a zwłoka szkodliwą, przeto zwrócił się ze szczerym sercem do różańca Matki Boskiej. Właśnie ukończył takowy w chwili, gdy stanął na progu wskazanego domu.

 

Tam powitał go służący następującymi słowy:

 

"Czy zamierzacie udać się do domu p. N...? Tam nic nie zyskacie, gdyż on nie chce przyjąć świętych Sakramentów".

 

Jednak kapłan wszedł na schody. Gdy u drzwi pokoju chorego inna osoba podobnie przemówiła do niego, odrzekł:

 

"Dobrze, w takim wypadku załatwimy się prędzej". Z tymi słowy wszedł do pokoju i zapytał konającego, jak mu się powodzi. Na odpowiedź, że się bardzo źle ma, zauważył kapłan:

 

"W takim razie, radziłbym Panu należycie pojednać się z Bogiem".

 

"Z największą chęcią", odpowiedział chory, "jeżeli mi tylko pan dopomoże, jestem gotów wszystko uczynić".

 

Obecni spojrzeli na siebie ze zdumieniem, które spotęgowało się wówczas, gdy chory prosił księdza, by mu był pomocnym przy generalnej spowiedzi. Ze wzruszającą pobożnością przyjął św. wiatyk i Ostatnie Namaszczenie. Następnie z rozjaśnionym obliczem dziękował księdzu, który do głębi wzruszony, odmawiał wracając "Te Deum" i dziękował Królowej Różańca św. serdecznie.

 

"Jak bardzo pragnę opiewać Twoją chwałę.

 

– O słodka Królowo niebios!

 

– Na cześć Twoją Orędowniczko nasza, radbym śpiewać hymny radosne!

 

Niestety mogę tylko u stóp Twoich jako strapiony i nędzny upaść na kolana i pozdrowiwszy Cię szczerze mogę Ci się ofiarować z dziecięcą mą ufnością".

 

–––––––––––

 

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, ss. 268-269.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMXII, Kraków 2012

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: