Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Ucieczko grzesznych

 

Różaniec św. ratuje od potępienia

 

Na łożu śmierci (1)

 

Pewien grzesznik, dręczony pamięcią ciężkich nieprawości, w godzinie śmierci wpadł w rozpacz i uporczywie nie chciał się spowiadać. Św. Wincenty á Paulo dowiedziawszy się o tym, pospieszył do niego i rzekł:

 

"Najmilszy bracie mój! wiesz, że Jezus Chrystus umarł za ciebie, a ty w rozpaczy wątpisz o Jego miłosierdziu! O jak ciężko obrażasz wielką miłość, którą ci On okazał!".

 

Ale nieszczęśliwy dał Świętemu odpowiedź taką, na jaką zaledwie zły duch mógłby się zdobyć i rzekł:

 

"Chcę umrzeć potępiony, aby Chrystusowi przykrość sprawić!".

 

"A ja – wnet odrzekł zacny pasterz dusz – chcę cię uratować od potępienia, aby Chrystusowi radość sprawić".

 

Potem obróciwszy się do obecnych, wezwał, aby z nim odmawiali różaniec, by za potężnym wstawiennictwem Matki Bożej uprosić nawrócenie tego zakamieniałego grzesznika...

 

I nie daremnymi były modły różańca św.; Przeczysta Bogarodzica okazała wielką możność swą u Boga, zmiękczyło i nawróciło się zupełnie zakamieniałe serce. Człowiek, który był bliskim śmierci w największej niepokucie, wyspowiadał się ze skruchą przed Świętym i umarł śmiercią prawdziwego pokutnika.

 

–––––––––––

 

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, s. 277.

 

Przypisy:

(1) Silbert. Hausb. str. 350; Schmidt, I tom, str. 362.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMXII, Kraków 2012

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: