Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Pocieszycielka utrapionych

 

Podczas wojen

 

Świadectwo króla o różańcu

 

Król Sardynii, Karol Edward IV wysłał w r. 1816 następujący list do Generała zakonu kaznodziejskiego.

 

Czcigodny Ojcze! W ostatnią uroczystość Różańca św. słuchałem w Rzymie w kościele al Gesu pięknego kazania o łaskach nadzwyczajnych, jakich dostępują gorliwi czciciele tej modlitwy. Wtenczas przypomniałem sobie i ja wypadek, jaki mi się w r. 1791 d. 1 czerwca wydarzył. Byłem u mego brata w zamku Rivoli w towarzystwie mej nieboszczki żony, ciotki, także już zmarłej i brata księcia Montserratu. Czasy to były burzliwe, ogień rewolucji tlał wewnątrz serc i ogarnął wszystkie miasteczka Piemontu. Popołudniu wypadło nam z odwiedzin wracać do domu. Nie przeczuwaliśmy jednak tego, jak wielkie groziło nam niebezpieczeństwo. Razem we czworo jechaliśmy w powozie przez urocze okolice bez innej straży prócz dwóch masztelarzy na koźle i dwóch żołnierzy w tyle powozu, a że jechaliśmy boczną drogą, więc nie wiedzieliśmy wcale, co się we wioskach działo. Tymczasem nie wiem komu z nas przyszła myśl, abyśmy odmówili różaniec. Zgodziliśmy się na to, wyjęliśmy nasze koronki i spokojnie naprzemian odmawiali. Skorośmy tylko przybyli do zamku, tuż przed nim dopędza nas goniec z Turynu. Oznajmuje nam, że na drodze czeka nas przygotowana zasadzka rewolucjonistów, którzy mieli mię zmusić do podpisania mojej abdykacji, a w razie oporu uwięzić w cytadeli w Turynie. W domu ze drżeniem oczekiwano wyniku zamachu, który się już był wydał i nie wiem sam co się stało, czy za prędko przybyliśmy na miejsce zasadzki, czy też nie zauważono naszego powozu. Ja jednak ocalenie moje przypisuję wyłącznie opiece różańca św. i dlatego spieszę, aby Waszej Wielebności o nowej łasce Królowej Różańca św. wiadomość przesłać.

 

(Marien Psalter, 1872)

 

–––––––––––

 

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, ss. 284-285.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMXII, Kraków 2012

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: