Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Pocieszycielka utrapionych

 

Podczas wojen

 

Miasto uwolnione od oblężenia przez różaniec św.

 

Miasto Kolonia, około r. 1475, zostało oblężone przez Karola, księcia Burgundii. Ucisk miasta był straszny, poddać się ono nie chciało, toteż skutki długiego oblężenia dobrze się dały odczuć wszystkim mieszkańcom. Ufając w pomoc już tylko Boską, udali się do Królowej różańca św., obnosząc uroczyście Jej obraz po mieście, aby uprosiła im Ona zwycięstwo nad wrogiem.

 

Maryja nie tylko wysłuchała ich próśb, ale co więcej, sama postarała się, aby nabożeństwo różańcowe podupadające w tym mieście, podźwignąć. W tym celu ukazała się O. Jakubowi Sprenger, przeorowi OO. Dominikanów w Kolonii i rzekła do niego:

 

"Synu mój, masz głosić słowo Boże w najbliższą niedzielę w kościele katedralnym, oznajmij więc ode mnie ludowi, że go uwolnię od nieprzyjaciół, jednakowoż chcę, aby wszyscy, jakiegokolwiek wieku i stanu, podjęli na nowo upadające nabożeństwo różańcowe, niech zaprowadzą bractwo i spieszą się ze zapisem w jego szeregi. Aby zaś nie wątpiono, że rozkaz ten wydany jest przeze mnie, ty jako dowód prawdziwości moich słów, w trzy dni po tym kazaniu przyjdziesz do nas, by się cieszyć nagrodą wysłużoną sobie przez twe święte trudy".

 

Widzenie znikło, napełniając radością serce męża apostolskiego.

 

W niedzielę, wierny rozkazowi O. Jakub, z takim przejęciem mówił o różańcu św., o rozkazie Maryi i o swej śmierci, że niemal wszyscy natychmiast to nabożeństwo pokochali. Cesarz Fryderyk III sam zażądał, aby jego imię umieszczono na czele spisu w bractwie, podobnie uczynił legat przyboczny Sykstusa IV, Aleksander Boscone.

 

Przepowiednia spełniła się, bo O. Jakub Sprenger trzeciego dnia bez najmniejszych boleści umarł. Śmierć ta błogosławiona, potwierdzająca życzenie Najświętszej Panny Maryi i uwolnienie szczęśliwe miasta Kolonii spowodowały, że Różaniec św., już podupadający wśród wiernych w Niemczech i we Włoszech, na nowo całym swym blaskiem zajaśniał.

 

(O. Marchese "Diario" pod dn. 7 paźdz.)

 

–––––––––––

 

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, ss. 285-286.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMXII, Kraków 2012

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: