Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Pocieszycielka utrapionych

 

Podczas wojen

 

Cudowna opieka Królowej Różańca św.

 

W czasie 30-letniej wojny żyła w klasztorze w Marienburgu pobożna zakonnica Eufrozyna Werdensteiner, którą uważano za świętą. Gdy Szwedzi wpadli do kraju, i byli już blisko Marienburga, nie pozostało zakonnicom nic innego, jak tylko uciekać. Zanim jednakże Eufrozyna opuściła klasztor, kazała mury obwieść nitką i postanowiła tyle razy odmówić różaniec, ile łokci nitka będzie miała, w celu uproszenia opieki Maryi nad klasztorem.

 

Po kilku dniach opuściły zakonnice swoje schronienie i zostawiły w nim tylko starego, wiernego sługę. Tymczasem wtargnęli Szwedzi, przetrzęśli wszystko i chcieli klasztor spalić, tak jak to z wielu innymi czynili. Pomimo to jednak, że wkładali ogień do siana, lub rozrzucali go po podłogach, klasztor nie spłonął, bo Najświętsza Panna, której pomocy wzywała Eufrozyna, strzegła go. Żołnierze widzieli nad klasztorem piękną Pani w niebieskim płaszczu, który rozpostarty trzymała nad klasztorem. Spełniły się przyrzeczenia, jakie Matka Boska dała św. Dominikowi – i okazało się, że Różaniec jest niezawodnym środkiem dla uproszenia sobie opieki i obrony Maryi.

 

Wszyscy mogą przez Różaniec Maryi o różne łaski prosić, bo znajdą Maryję zawsze gotową do udzielenia ich.

 

(Marien Psalter, 1884).

 

–––––––––––

 

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, s. 287.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMXII, Kraków 2012

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: