Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Pocieszycielka utrapionych

 

Podczas wojen

 

Uproszone zwycięstwo

 

Z rozpowszechnieniem się wyznania protestanckiego we Francji zaginęła miłość ojczyzny w sercach jego zwolenników, bo wyrodne dzieci obróciły miecze swe przeciw matce, łącząc się z nieprzyjaciółmi ojczyzny Anglikami. La Rochelle dostała się pod ich panowanie; niebezpieczeństwo było wielkie, zwłaszcza wobec zdrady protestantów. Król Ludwik XIII sam stanął na czele wojsk, które miały uwolnić la Rochelle z pod władzy angielskiej.

 

We wigilię wyjazdu króla z Paryża ujrzał go naród z różańcem św. w ręku, pieszo pokornie idącego z pałacu Louvre do kościoła Najświętszej Panny Maryi, aby u Jej stóp błagać o opiekę nad sobą i wojskiem i o zwycięstwo nad nieprzyjacielem. Równocześnie na życzenie królowej rozpoczęto w sobotę modły różańcowe w kościele OO. Dominikanów przy ulicy Saint-Honoré. Królewna Maria de Medicis i Anna Austriacka, książę Orleanu, kardynałowie de la Rochefoucauld i de Bérulle, dwór i inni dostojnicy, tłumy wiernych wzięły udział w nabożeństwie różańcowym i procesji, którą prowadził arcybiskup Paryża Jan Franciszek de Gondi. Tak każdej soboty błagano Królowę różańca św. o błogosławieństwo dla oręża francuskiego, aż do dnia, w którym nadeszła radosna wieść o zdobyciu la Rochelle, pokonaniu wrogów ojczyzny i złamaniu potęgi protestantów francuskich.

 

Opinia publiczna i Sorbona przyznała zwycięstwo to tylko opiece i pomocy Najświętszej Panny Maryi. Takiego zdania był też i król, który z wdzięczności ku Najświętszej Panience za powrotem do Paryża wybudował na pamiątkę tego zwycięstwa kościół pod wezwaniem Panny Maryi Zwycięskiej "Notre Dame des Victoires".

 

–––––––––––

 

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, ss. 288-289.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMXII, Kraków 2012

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: