Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Pocieszycielka utrapionych

 

Podczas wojen

 

Budujący przykład z południowoafrykańskiej wojny

 

Czasopismo francuskie (1) przytacza z listu prywatnego z Graff Reinet, gdzie w połowie kwietnia 1900 r. sto rannych żołnierzy angielskich się leczyło, następujące zdarzenia:

 

"W obliczu bliskiej śmierci wielu chorych zwraca swe myśli ku pozagrobowemu życiu. Liczni żołnierze katoliccy co dzień odmawiają różaniec i noszą go na szyi pod swym uniformem. Podczas jednej ze straszliwych bitw w Natalu ogień karabinowy z obozu Boerskiego tak był silny, że większy oddział angielski zmuszony był przez dłuższy czas przeleżeć na ziemi. Jeden z pośród katolickich żołnierzy posiadał różaniec, który na części porozrywał, by swoim towarzyszom po dziesiątce podrzucić. Tak więc ci biedni w największym niebezpieczeństwie wzywali pomocy ukochanej Królowej niebios.

 

Podczas zaś oblężenia Kimberley inny fakt miał miejsce. Ponieważ co dzień setki bomb do miasta wpadało, przeto wielu mieszkańców katolickich poumieszczało na drzwiach swych mieszkań małe szkaplerzyki Najświętszego Serca Jezusowego, spuszczając się na jedną z obietnic Boskiego Zbawcy do bł. Małgorzaty wyrzeczonej: «Będę błogosławił domy» itd. I o dziwo, jak zaświadcza najprzewielebniejszy biskup tego miasta, ani jeden z tych przez Najświętsze Serce Jezusa strzeżonych domów nie doznał uszkodzenia od bomb pękających, podczas gdy wiele domów protestanckich lub innowierców czy to częściowo czy też zupełnie zniszczeniu uległy.

 

– Pewien kapłan, który na krótki czas z żołnierzami w Makefing znajdował się, opowiadał nam, że nie można bez wzruszenia patrzeć na katolickich żołnierzy, jako oni w największym deszczu i błocie klękają, by swe modlitwy odmówić i że zdumienie ogarnąć musi każdego na widok tak dziecięcej żywej wiary, a tak szorstkich żołdaków. W uroczystość Bożego Narodzenia 800 żołnierzy w otwartym polu wspólnie świętą Komunię przyjęło, a Msza św. odprawiła się na ołtarzu z cynowych naczyń do pieczywa".

 

–––––––––––

 

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, ss. 290-291.

 

Przypisy:

(1) Assoc. pers. sacerdot.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMXII, Kraków 2012

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: