Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Pocieszycielka utrapionych

 

W różnych trudnościach

 

Podczas trzęsienia ziemi we Włoszech

 

Podczas trzęsienia ziemi we Włoszech gruzy walącego się domu zasypały pewną kobietę, a nikt tego nie zauważył. Pewien kapłan po strasznej tej katastrofie chodził od domu do domu i szukał nieszczęśliwych, by im pomocy udzielić. Zbliżył się też i do tego zawalonego domu i w nim w pewnym miejscu kazał ostrożnie odkopywać gruzy. Czynił to sam, nie wiedząc dlaczego, jedynie jakimś przeczuciem nieokreślonym tknięty. I zdziwił się niemało, gdy w kącie odkopanym ujrzał kobietę zupełnie zdrową, choć osłabioną. Zapytana jakim sposobem utrzymała się przy życiu, odrzekła, że musiała ją uratować Królowa Różańca św., na której cześć zawsze jak najpobożniej różaniec św. odmawiała.

 

–––––––––––

 

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, ss. 346-347.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMXIV, Kraków 2014

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: