Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Pocieszycielka utrapionych

 

W różnych trudnościach

 

Różaniec pomocą w niebezpieczeństwie

 

D. S. ze Lwowa opowiada następujący wypadek ze swego życia:

 

Wracając z odpustu miałam w oznaczonym miejscu nająć furę, aby dostać się do stacji kolejowej. Idąc drogą bliżej mi nie znaną, zabłądziłam, na domiar nieszczęścia ściemniło się bardzo i spadł ulewny deszcz. W tym okropnym położeniu rozpoczęłam odmawiać różaniec św., który ofiarowałam za dusze cierpiące w czyśćcu, pełna ufności, że za przyczyną Najświętszej Panny Maryi i dusz cierpiących doznam opieki. Idę naprzód, choć sama nie wiem, gdzie dążę, znalazłam się na jakimś polu, przede mną zaś była jakby jakaś łąka a za nią światło w dwóch chatkach. Chcę iść wprost, aby w chacie znaleźć pomoc, ale nagle jakby mię coś pociągnęło za ramię i skierowało na lewo – poddałam się temu biernie. Tak idąc, usłyszałam chrapanie koni i za tym głosem doszłam do chłopa z wozem. Zdziwił się bardzo, gdym go pozdrowiła, a gdym mu opowiedziała wszystko, odrzekł: Szczęście, że pani poszła na lewo, bo na wprost są bagna wielkie i głębokie jezioro. Wziął mię na wóz, odwiózł do stacji i nad ranem stanęłam szczęśliwie w domu.

 

Ocalenie to zawdzięczam Najświętszej Pannie Maryi Królowej Różańca św. i duszom w czyśćcu cierpiącym.

 

–––––––––––

 

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, ss. 350-351.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMXIV, Kraków 2014

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: