Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Wspomożenie wiernych

 

Skuteczność Różańca św.

 

Bractwo Różańca św. arką zbawienia

 

Pewien mąż świątobliwy – opowiada Błogosławiony Alan z Zakonu Kaznodziejskiego – będąc w zachwyceniu usłyszał ze wszystkich stron świata groźne wołanie:

 

"Zemsty, zemsty, zemsty nad mieszkańcami ziemi".

 

Po tych słowach widział jak straszne ogniste rzeki wylały się z nieba na ziemię i pochłonęły w jednej chwili niezliczoną ilość ludzi. Wtem zstąpiła z nieba ozdobiona gwiazdami, otoczona białymi skrzydłami arka takiej wielkości, że niezliczone mnóstwo mogło się w niej pomieścić. Spostrzegł następnie z jednego i z drugiego boku okrętu, również i na pokładzie po 50 mężów, którzy, wylewając za pomocą naczyń wodę, gasili ten straszny pożar. Na przodzie okrętu siedziała Pani dziwnej piękności, którą wraz z okrętem otaczała tęcza.

 

Wołała Ona:

 

"Biedni synowie ludzcy, uciekajcie się do mnie, byście nie zginęli w tym potopie; a jak niegdyś świat od potopu grzechów uwolniło pozdrowienie Anielskie, tak i dziś przez to pozdrowienie do mnie przyjdźcie".

 

Wtedy wszyscy, którzy odmawiali to pozdrowienie, znaleźli miejsce schronienia. Po krótkiej bowiem chwili zobaczył ów mąż pobożny miasto dziwnej wielkości, uzbrojone 150 wieżami, w którym przebywali czciciele różańca wolni od pożaru świata. Następnie powiedziała owa łaskawa Pani:

 

"Jak wszyscy ci, którzy wzgardzili arką Noego, poginęli: tak wszyscy ci, którzy gardzą mną i moim różańcem, zginą w potopie czasów obecnych".

 

Widzenie to tak tłumaczy Bł. Alan:

 

"Okrętem owym niebieskim jest Bractwo Różańca św. uzbrojone skrzydłami cnót wzniosłych, otoczone tęczą miłości braterskiej, jak gdyby znakiem przymierza, jakie z nim Bóg zawarł. Panią siedzącą na przodzie okrętu jest Przenajświętsza Dziewica Maryja, patronka różańca św. Miastem ze 150 wieżami są klasztory zakonu kaznodziejskiego, w których znajdują zbawienie ci, którzy swe imiona do Bractwa wpisują i nabożnie 150 «Zdrowaś Maryjo» odmawiają. Nieprzyjaciele zaś tego Bractwa gotują sobie potępienie".

 

Tyle Bł. Alan.

 

I w naszych czasach potop świat zalewa. Szerzy się niewiara, odstępstwo od Boga, świat na oślep pędzi ku otchłani piekielnej. A Kościół św. dłonią Namiestnika Chrystusowego wskazuje nam arkę zbawienia, Bractwo różańca św. i mówi: "Tam rozwiązanie waszych kwestyj, tam spełnienie pragnień, tam zaspokojenie potrzeb!".

 

Czyż to wołanie przebrzmi bez odgłosu?

 

Według O. Justyna Miechowity.

 

–––––––––––

 

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, ss. 367-368.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMXV, Kraków 2015

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: