Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Wspomożenie wiernych

 

Skuteczność Różańca św.

 

Różaniec trapisty

 

Przed kilkunastu laty każdy zwiedzający klasztor trapistów we Francji w Sept-Fons, mógł łatwo zobaczyć starca, który nigdy z rąk nie wypuszczał paciorków różańcowych. Był to Brat Teodor, niegdyś służył on we wojsku. W roku 1812 należał Brat Teodor do owej wielkiej armii, której broń z ręki wytrąciła więcej zima, jak wojna. Po długich godzinach marszu pośród zawiei śnieżnej niezmiernie utrudzona i zniechęcona kolumna wojska francuskiego, w której służył Brat Teodor, nagle stanęła przed nieprzyjacielem.

 

Cofać się było niepodobnym, ukryć, to znaczyło zginąć z powodu wielkiego mrozu.

 

W tym strasznym położeniu jeden z oficerów wysuwa się na czoło pułku i woła:

 

– Kto dzielny, za mną niech staje!

 

Rzecz nadzwyczajna, żaden z żołnierzy nie spieszy na to wezwanie, jeden tylko Teodor wysuwa się naprzód z okrzykiem:

 

– Jeżeli potrzeba, to pójdę choćby sam jeden! Mówiąc te słowa, składa broń na chwilkę na ziemi śniegiem pokrytej, wyciąga różaniec św. i na nim zaczyna się modlić. Następnie bierze broń swą na nowo i ze zapałem, jakby tysiące szły za nim, odważnie bieży naprzód. Nieprzyjaciel go spostrzega i armię w tyle, myśląc, że to jakiś strategiczny podstęp, miesza się, – to pobudza żołnierzy francuskich – i zwycięstwo odnoszą.

 

Teodor pośród trupów woła zwycięsko:

 

– W chwili niebezpiecznej najlepiej odmówić różaniec a wszystko dobrze pójdzie.

 

Oficer odrywa swój order legii honorowej i mu oddaje ze słowy:

 

– Tyś go lepiej zdobył ode mnie.

 

Teodor zdziwiony tym odpowiada:

 

– Jak to, ja tylko spełniłem mój obowiązek.

 

Podobnie zwykł był mówić i później, kiedy jako braciszek trapista, klęcząc, nieraz i pośród zimna odmawiał swoją ukochaną modlitwę różańcową – spełniał obowiązek dobrego katolika.

 

–––––––––––

 

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, ss. 372-373.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMXV, Kraków 2015

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: