Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Wspomożenie wiernych

 

Skuteczność Różańca św.

 

Różaniec drogą do nieba

 

Trzy pobożne siostry odmawiały za poradą swego spowiednika przez 40 dni różaniec, ażeby się przygotować do uroczystości "Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny".

 

W przeddzień uroczystości objawiła się Najświętsza Maryja Panna jednej z nich w bogatej, złotem tkanej szacie, dziękowała jej za nabożeństwo, które na Jej cześć odprawiała i udzieliła jej Swego błogosławieństwa.

 

Potem objawiła się drugiej siostrze, lecz w sukni skromniejszej i tylko jej podziękowała.

 

"Powiedz mi Matko, rzecze taż siostra – dlaczego okazałaś się mej siostrze w sukni tak bogatej, a mnie w tak skromnej?".

 

"Dlatego", odpowie Najświętsza Panna, "iż ona Mię więcej uczciła niż ty".

 

Nareszcie ukazała się Najświętsza Panna i trzeciej siostrze, ale w sukni grubej, płóciennej i w dodatku ostro na nią spojrzała. Ta zrozumiała, co to znaczyć miało, przeto upadłszy do nóg Najświętszej Pannie, przepraszała Ją za niedbalstwo, z jakim odmawiała św. Różaniec.

 

Na drugi rok przygotowały się znów te trzy siostry do uroczystości powyższej, ale już z większą gorliwością i pobożnością odmawiały różaniec.

 

I cóż się stało?

 

W nocy przed uroczystością pokazała się wszystkim trzem Najświętsza Maryja Panna w ślicznie błyszczących szatach i rzekła:

 

"Przygotujcie się: jutro przyjdziecie do Mnie do nieba!".

 

Ucieszone nad wyraz takim objawieniem uwiadomiły o tym swego spowiednika, przyjęły ostatni raz Komunię świętą, a gdy się modliły po Komunii, ujrzały Najświętszą Pannę przychodzącą po nie, aby je zabrać do nieba.

 

Wśród śpiewów anielskich wzniosły się do góry ku niebu, by tam zażywać niewypowiedzianego szczęścia.

 

(Scherer, Tom III, str. 875)

 

–––––––––––

 

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, ss. 381-382.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMXV, Kraków 2015

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: