Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Wspomożenie wiernych

 

Skuteczność Różańca św.

 

Róże Matki Boskiej

 

Pewien pobożny młodzieniec miał zwyczaj zdobić obraz Najświętszej Panny Maryi różami. Zostawszy zakonnikiem smucił się, że temu pobożnemu zwyczajowi nie mógł zadość uczynić. Razu jednego objawia mu się Najświętsza Panna i rzecze:

 

"Synu mój! odmawiaj różaniec a najpiękniejszym ozdobisz mnie kwieciem".

 

I rzeczywiście – skoro pobożny zakonnik zaczął odmawiać różaniec, po odmówieniu każdego "Zdrowaś Maryjo" Najświętsza Bogarodzica odbierała z ust jego różę niewymownej piękności i wieniec sobie wiła. Każde zaś "Ojcze nasz" było lilią, która rozdzielała róże.

 

–––––––––––

 

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, ss. 384-385.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMXV, Kraków 2015

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: