Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Wspomożenie wiernych

 

Skuteczność Różańca św.

 

Miłosierdzie Królowej Różańca św.

 

Jan i Teresa H. z Demni doznali szczególnego miłosierdzia Królowej Różańca św., o którym w ten sposób opowiadają:

 

"Syn nasz 19-letni bez wiedzy naszej wyjechał do Ameryki. Gdy nie dawał żadnej wiadomości stamtąd o sobie, zwróciliśmy się do Królowej Różańca św., od której, odkąd zaczęliśmy odmawiać różaniec wspólnie, wiele łask otrzymaliśmy. Obawialiśmy się, aby syn nasz na obczyźnie marnie nie zginął i aby wiary św. nie utracił. Po upływie pół roku syn nasz powraca niespodzianie do domu ciężko chory i po trzech dniach zaopatrzony św. sakramentami umiera.

 

Choć bardzo strapieni jego śmiercią, gdyż był jedynym naszym dzieckiem, dziękowaliśmy gorąco Królowej Różańca św., że dała mu przecież umrzeć pośród swoich, a szczególnie, że odszedł z tego świata pojednany z Bogiem".

 

–––––––––––

 

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, ss. 386-387.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMXV, Kraków 2015

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: